vrijdag 13 september 2019

ensafh: Blog Eelke Lok: Unlogysk

Blog Eelke Lok: Unlogysk
Fryske jagers sil ynkoarten it fjild yn om 150 damherten dea te sjitten. Damherten binne tige gefaarlike bisten, se frette blêdsjes fan de beamkes. En se brûke gjin kondooms, dus der komme tefolle...
Lees verder

Bloch Geart Tigchelaar: The signs leading us away from adventure
We had the idea that in the Balkans we were on unknown territory, both geographically and culturally. We saw it as a never ending adventure, with new experiences with every kilometre we cycled. The...
Lees verder

Aginda 20-09-19: Kulturele Simmer/Hjerstjûn yn Tersoal 20 septimber 2019
Yn de âlde Vitustsjerke yn Tersoal is op 20 septimber in jûn mei muzyk, ferhalen, gedichten en skiednis. It tema is 'Rispinge/Oogst'. De skriuwers Syds Wiersma en André Looijenga sille al fertellend...
Lees verder

Teleks: Nijste Letterhoeke online
'Yn de nijste Letterhoeke is in soad omtinken foar de nije útstalling yn paviljoen Obe, oer de alsidige Waling Dykstra. Mei it nije seizoen foar de doar steane wer tal fan aktiviteiten op...
Lees verder

Aginda 26-09-19: Eb en Floed 'Frysk-Grunneger literêre jûn op Europeeske Taledei'
Om Europeeske Taledei te fieren organisearret it EBLT op 26 septimber yn it Trompteater yn Ljouwert in literêre moeting tusken Fryslân en Grinslân. Trije Grunnegerstalige skriuwers en trije dichters...
Lees verder

Teleks: Diary of 'Polish Anne Frank' murdered by Nazis aged 18 to be published after lying untouched for 70 years
Three years before she was executed by Nazi soldiers in a Jewish ghetto in Poland, 14 year-old Renia Spiegel began to keep a secret diary. "I'm looking for someone, to whom I could tell my worries...
Lees verder

Teleks: Wat is it ferhaal efter it Fryske gedicht dat yn Leiden op in muorre stiet?
Foar wa't wolris yn de binnenstêd Leiden komt, sil it in bekend byld wêze: it gedicht Maaie op it iis dat as muorreskildering op in hûs oan de Weddesteeg stiet. Mar wat is no krekt it ferhaal...
Lees verder

Earste moannegedicht Anne Feddema op RIXT: Cambuur thús
    Cambuur thús Dizze jûn freed Stiet de wyn Diskant op Yn it stadion Giet it need Lês fierder by RIXT… Lês fierder
Lees verder