vrijdag 6 september 2019

ensafh: De Koboyblues

De Koboyblues
In tryste feehâlderblues yn 'e hjerst https://soundcloud.com/duo-von-daniken/de-koboyblues Foto: Dinie Postma   … Lês fierder
Lees verder

Teleks: Provinsje moat fiif ton útlûke om Fryske Akademy te rêden
De provinsje moat fiif ton útlûke om de Fryske Akademy te rêden. Dat skriuwt de taskforce dy't de provinsje sels ynsteld hat yn har advys oan de provinsje. De Fryske Akademy hat op dit stuit in...
Lees verder

Blog Jaap Slager: De siel fan Amearika (part 2)
Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein nochte nei...
Lees verder

Besprek Albertina Soepboer – Vertakkingen
Herbert Mouwen over de nieuwe bundel van Albertina Soepboer: "Vertakkingen' is qua vorm en inhoud een wonderlijke bundel. Verwondering van mijn kant was er tijdens het lezen voortdurend, maar aan...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: It memwêzen
Njoggen moannen lang ha ik my ynlêzen oer poppesaken, en noch kamen we dingen tsjin dêr't ik hielendal neat oer wist. Bygelyks: Ik leaude net yn de earrebarre oant se mei in byt fan it bist op de...
Lees verder

Teleks: Direkteur Fryske Akademy "Provinsje moat de regy nimme"
Hy reagearret dêrmei op in rapport fan de taskforce, dy't woansdei konkludearre dat de provinsje fiif ton útlûke moat om de Fryske Akademy te rêden. Lês en harkje fierder by Omrop...
Lees verder

Teleks: Nederlân krijt tik op fingers oer stipe Fryske taal en identiteit
Nederlân moat mear dwaan om Fryslân te helpen om de Fryske identiteit en taal te befoarderjen, benammen yn it ûnderwiis. Mei dy oanbefelling komt it advyskomitee fan de Ried fan Europa. It giet wol...
Lees verder

Poetry in motion 217: Brian Christian, Heliotropes
Elke week hier een poëzie-animatie gekozen door Judy Elfferich. Lês en sjoch fierder by Ooteoote… Lês fierder
Lees verder