woensdag 25 september 2019

Provinsje Fryslân: Startschot Friese campagne Modder op de weg in Morra

Startschot Friese campagne Modder op de weg in Morra

Op woensdagmiddag 18 september klonk het startschot van de Friese campagne Modder op de weg. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, hing samen met Jelle Boerema, wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân, het eerste spandoek van de campagne op bij loonwerkbedrijf J.K. Dijkstra & Zn. in Morra.

Lees verder

Provincie Fryslân investeert in proeftuin 'Aardgasvrij Garyp'

De gemeente Tytsjerksteradiel is met het dorp Garyp een van de 27 wijken en dorpen van 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken' van het ministerie van BZK. De provincie Fryslân heeft hiervoor een incidentele subsidie van 250.000 euro toegekend. Dit is voor o.a. extra begeleiding van bewoners, het versnellen van het project, aanvullende communicatie en het kunnen faciliteren van het onderwijs.

Lees verder

Schade door ganzen afgelopen winter met 7% gedaald

Ganzen hebben afgelopen winter zeven procent minder schade aan grasland aangericht, ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade in euro's komt uit op circa negen miljoen.

Lees verder

Snellere busverbindingen en maatwerk op het platteland

Snellere (hoofd)verbindingen, maatwerk op het platteland, aantrekkelijke OV-knooppunten en zoveel mogelijk uitstootvrij busvervoer. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor het busvervoer in 2022-2032.

Lees verder

Begroting 2020: Fryslân zet in op samenwerking

Het jaar 2020 staat voor de provincie Fryslân vooral in het teken van nieuw beleid. Het nieuwe college zet het geluk van de Friese samenleving op 1 en dat vraagt een nieuwe manier van kijken naar het Friese beleid. Financieel staat Fryslân er ook anders voor dan vier jaar geleden. Gedeputeerde Staten presenteert vandaag de Begroting 2020, deze beslaat € 430 miljoen.

Lees verder

Provincie hijst vlag voor duurzame doelen

Voor het provinciehuis in Leeuwarden wappert vandaag de internationale vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit is vanwege de Global Goals Action Day. De dag waarop wereldwijd stilgestaan wordt bij de 17 duurzaamheidsdoelen die vandaag precies vier jaar geleden zijn vastgelegd door de Verenigde Naties.

Lees verder

Gysbert Japicxpriis 2019 voor Aggie van der Meer

De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar toegekend aan schrijfster Aggie van der Meer uit Bolsward. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft Aggie van der Meer vandaag een bezoek gebracht om dit feestelijke nieuws persoonlijk te vertellen. Op zaterdag 16 november wordt de Gysbert Japicxpriis 2019 uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward.

Lees verder