zaterdag 28 september 2019

Wurksumheden spoar ferskood nei 2020

Wurksumheden spoar ferskood nei 2020
Wurksumheden oan it spoar tusken Grins en Ljouwert dy't plend stiene foar de hjerstfakânsje (16 o/m 27 oktober), ferskowe foar in part nei takom jier. It giet om oanpassings oan
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 29 septimber 2019
Twadde snein fan de hjerst Damwâld Sint-Bonifatiustsjerke, 9.30 o., G.H. Visser De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., H. Giliam Garyp Andreastsjerke, 9.30 o., H.T. Smedes Goaiïngaryp Tsjerke, 9.30 o., P....
Lees verder

Waarpraatsje: Hjerstich wykein
DE JOUWER – It wie freed noch in hiel kreaze dei, mar it wykein sjocht der in stik minder út. Foaral snein is it hjerstwaar. Yn 'e nacht fan freed
Lees verder

Pastadream
Ferhaal fan Mattijs Verkuijl Yn ien fan de keukensladen is it somtiden in hiele drokte, benammen om itenstiid hinne. Net elkenien kin dat goed hearre, mar ast goed harkest, hearst
Lees verder

Eric Hoekstra: út 'Roman fan in hielmaster' (86)
Nederichheid en beskiedenens Tsjin 'e jûn kom ik mei de tolve yn 'e boppeseal oan. Der is wat bargebiten oer de fraach wa fan har it wichtichst is. Dêrop sis
Lees verder

Doutzen Kroes toant har kwetsbere en har Fryske kant
Fideoresinsje Doutzen Kroes is útein set mei in eigen fideorige: Doutzen Diaries. "Ik wol in oare kant fan mysels sjen litte", sa kundige it wrâldferneamde fotomodel de rige oan. "De
Lees verder

GAS fan Toneelgroep Jan Vos y.g.m. NNT op 4 oktober yn De Lawei
Ynkringend famyljedrama oer nasjonale trageedzje nei Drachten. Ofrûne hjerst spile Toneelgroep Jan Vos midden yn it Grinslânske ierdbevingsgebiet in útferkochte rige foarstellings fan GAS. De...
Lees verder

Nammen foar brêgen Reidmarrûte
De Reidmarrûte, oanlein foar elektrysk of hybride oandrean sloepen, is al wer in skoftke yn gebrûk. Mar hielendal 'ôf' is de farrûte noch net. Dat feroaret no't fjouwer brêgen yn
Lees verder