zondag 6 oktober 2019

De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net

De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net
Oer de aksje fan 2 jier lyn om in demonstraasje tsjin Swarte Pyt op te kearen, wurdt noch hieltyd in protte redendield, mei om't it heger berop op it stuit
Lees verder

Ribe (gedicht)
Ribe Ik ha der west, op 'e ein fan ús âld lân, dêr't de wrâld einiget yn 'e see en tsjokke dize. Besketten yn 't ûnlân tusken waad, see en
Lees verder

Nij Flaamsk regear neamt Flaanderen "in lân"
Dizze wike is it nije regear fan Flaanderen ûnder lieding fan Jan Jambon út ein set. Yn ien fan syn earste ynterviews as minister-presidint sei Jambon: "Als je de leiding
Lees verder

Frânske plysjedeastekker wie dochs in islamityske terrorist
It deastekken fan fjouwer plysjes yn Parys wie dochs in terroristyske die. De Frânske justysje gie der earst fan út dat dat net sa wie. De antyterrorisme-organisaasje PNAT fan justysje
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Snein ek drûch
DE JOUWER – Nei in frisse nacht wie it in hiel kreaze sneon. Snein sjocht der foar Fryslân ek goed út. Yn 'e nacht fan sneon op snein rekket de
Lees verder

Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis
Kollum De politike striid is folop oan de gong. De PvdA lit de stipe oan Rutte-III ôfhingje fan mear jild foar it ûnderwiis. In bettere beleaning foar learkrêften is noch
Lees verder

Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada
Hoe hurd is it rjocht fan Frânsktalige bern yn Kanada op ûnderwiis yn 'e memmetaal? Dy fraach moat de heechste rjochtbank yn it lân ynkoarten beänderje. De saak is oanspand
Lees verder