woensdag 9 oktober 2019

Gemeente de Friese Meren: De Fryske Marren geselecteerd voor pilot Brede intake en plan inburgering en participatie

De Fryske Marren geselecteerd voor pilot Brede intake en plan inburgering en participatie
Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat statushouders goed mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom heeft de gemeente besloten om mee te doen aan het pilotprogramma veranderopgave inburgering van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. De aanpak van De Fryske Marren is...
Lees verder

Verkeerscursus 'Bijtanken en Oppoetsen'
Verkeersregels zijn aan verandering onderhevig. Ieder jaar worden er nieuwe regels en verkeerstekens ingevoerd. Daardoor is het soms lastig op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Gemeente De Fryske Marren organiseert daarom samen met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) de...
Lees verder

Mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering aan!
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Gemeente De Fryske Marren waardeert en respecteert de inzet van alle mantelzorgers zeer en biedt ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering aan. Wij kiezen ervoor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag van € 150,-. De mantelzorgwaardering vraagt u als...
Lees verder