donderdag 10 oktober 2019

Gemeente de Friese Meren: Gratis gft-container voor basisscholen

Gratis gft-container voor basisscholen
Basisscholen in onze gemeente ontvangen een gratis gft-container én afvalbakjes voor groenafval in de klaslokalen. Dit in combinatie met een lessenpakket over afvalscheiding. Vanochtend overhandigde wethouder Irona Groeneveld de eerste twee gft-containers op basisscholen De Tweespan en Sint Jozef...
Lees verder

It Lokaal en gemeente De Fryske Marren pakken huisvestingsvraagstuk gezamenlijk op
It Lokaal en gemeente De Fryske Marren hebben besloten om de huisvesting van de sociale en culturele verenigingen in Joure gezamenlijk op te pakken. Er is een projectgroep samengesteld met leden namens de initiatiefnemers van It Lokaal en leden namens de gemeente. In de projectgroep werken we samen...
Lees verder

Stabiliteit en investeringen in de toekomst
Het college presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief en zet in op het investeren in herinrichtingsprojecten, het op peil houden van zorg en voorzieningen, duurzaamheid, programma invoering Omgevingswet, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze eerste...
Lees verder