dinsdag 1 oktober 2019

Gemeente de Friese Meren: Informatieavond vervolg renovatie Lutskade

Informatieavond vervolg renovatie Lutskade
Graag informeren wij u over het vervolg van de renovatie van de Lutskade in Balk (fase 2). Het gaat in deze tweede fase om het volledig vervangen van een deel van de kademuur, aan de kant van de Raadhuisstraat. De vervanging staat gepland vanaf oktober 2020, na het vaarseizoen, maar de...
Lees verder

Uitkomsten GGD onderzoek bij 'Ecopark De Wierde & Metaalhandel De Horne'
(Bron: gemeente Heerenveen) In augustus 2019 ontstond er onrust door krantenberichten over opwaaiend stof en verhoogde cadmiumwaarden in een bemonsteringsput en straatkolken op Ecopark De Wierde van Omrin. In de rol als verantwoordelijke instantie voor de volksgezondheid heeft de gemeente...
Lees verder

Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan!
Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.
Lees verder