woensdag 2 oktober 2019

Gemeente Weststellingwerf: Weststellingwerf beëindigt eigenaarschap Caparis

Weststellingwerf beëindigt eigenaarschap Caparis
Raad akkoord met plan voor herstructurering Caparis

De gemeenteraad van Weststellingwerf is vanavond akkoord gegaan met het plan voor herstructurering van het SW bedrijf Caparis. Dat betekent dat Weststellingwerf met ingang van 1 januari 2020 geen eigenaar van Caparis NV meer is. Het besluit past bij de visie van de gemeente op het Sociaal domein. Inwoners die nu met een SW-indicatie bij Caparis werken, blijven dat gewoon doen. Hiervoor sluit de gemeente met Caparis een dienstverleningsovereenkomst.

Lees verder

Onderhoud dorpshuizen ook komende jaren geregeld

Wethouder Roelof Theun Hoen en Stichting Harten 10 hebben opnieuw een prestatieovereenkomst getekend. Met de verlenging van deze overeenkomst zorgt Stichting Harten 10 ook de komende vier jaar voor het onderhoud van de dorpshuizen in Weststellingwerf.
 

Lees verder

College hanteert bestuurlijke principes informatiebeveiliging

De gemeente werkt veel met (persoons)gegevens van andere overheidsorganisaties, (keten)partners, burgers, inwoners, medewerkers, bedrijven en instellingen. De gemeente moet daarom veilig en zorgvuldig omgaan met deze gegevens en zich houden aan de regels.

Vanaf 2020 moet de gemeente voldoen aan de nieuwe regels voor informatiebeveiliging. De regels staan in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ook zijn er voor gemeenten bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging opgesteld.

Lees verder