donderdag 3 oktober 2019

Omrop Fryslân: Gerrit Hiemstra yn Rede fan Fryslân: "Jou jongere generaasje de romte"

Gerrit Hiemstra yn Rede fan Fryslân: "Jou jongere generaasje de romte"
Underwerp fan dizze njoggende edysje is de klimaatferoaring. De waarman foarseit grutte gefolgen foar de folsleine maatskippij.
Lês mear oer: Gerrit Hiemstra yn Rede fan Fryslân: "Jou jongere generaasje de romte".
Lees verder

Wêrom't Fryske ferhierders gjin ferhierheffing wolle
Alle wenningkorporaasjes yn Fryslân tekenje beswier oan by de Belastingdienst tsjin de ferhierheffing.
Lês mear oer: Wêrom't Fryske ferhierders gjin ferhierheffing wolle.
Lees verder

Gjin jild foar weromkear Kanadeeske militêren by 75 jier frijheid
"We binne teloarsteld, mar ek wol fernuvere", seit bestjoerslid Marre Sloots fan stichting Bevrijdingsfestival.
Lês mear oer: Gjin jild foar weromkear Kanadeeske militêren by 75 jier frijheid.
Lees verder

Gerrit Hiemstra pleitet foar nij gemaal: "Woudagemaal net mear fan dizze tiid"
"As jo sjogge nei de funksjonaliteit, dan sis ik: bou gau in nij en folle grutter gemaal. Dan meitsje wy ús klear foar de takomst."
Lês mear oer: Gerrit Hiemstra pleitet foar nij gemaal: "Woudagemaal net mear fan dizze tiid".
Lees verder

"Biomassa is net ferkeard foar miljeu, hout ferbrâne yn koalesintrales wol"
Dat seit Ids Schaap fan it bedriuw Agradu út Sint-Nyk, dat fiif agraryske biogasynstallaasjes eksploitearret.
Lês mear oer: "Biomassa is net ferkeard foar miljeu, hout ferbrâne yn koalesintrales wol".
Lees verder

It Sineesk-Yndyske restaurant ferdwynt stadich út it stedsbyld
Mark van Wonderen sette alle Fryske Sineeske restaurants op de foto foar syn boek.
Lês mear oer: It Sineesk-Yndyske restaurant ferdwynt stadich út it stedsbyld.
Lees verder

FIDEO: RUMAG.OP.IT. FRIESLAND.COLLEGE
It tige populêre online medium jout in gastles op it Friesland College.
Lês mear oer: FIDEO: RUMAG.OP.IT. FRIESLAND.COLLEGE.
Lees verder