dinsdag 8 oktober 2019

Provinsje Fryslân: Regio Deal Natuurinclusieve landbouw: balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving

Regio Deal Natuurinclusieve landbouw: balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving

De uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw kan nu echt van start. Op de Natuurtop zetten de gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies en de DG van het ministerie van LNV vanmiddag hun handtekening onder de Deal. De provincies investeren samen 10 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 10 miljoen beschikbaar.

Lees verder

Provincie aandeelhouder Windpark Fryslân

Tien banken en de provincie Fryslân verstrekken samen een financiering  aan Windpark Fryslân, dat wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, zes kilometer uit de Friese kust.

Lees verder

Rede fan Fryslân

Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

Lees verder

Onderzoek gevolgen stop zoutwinning Oosterbierum

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen onderzoekt welke gevolgen het stoppen van de zoutwinning ten zuiden van Oosterbierum heeft voor de gebiedsontwikkeling in het bodemdalingsgebied Noardwest Fryslân. Dit kan naar verwachting eind 2019 duidelijk zijn. Frisia Zout BV maakte deze week bekend dat de zoutwinning gestopt is.

Lees verder

Subsidie voor 10 projecten over 75 jaar vrijheid

Tien projecten uit Fryslân over de 75-jarige vrijheid krijgen subsidie van de provincie. In totaal ontvangen ze 400.000 euro uit de subsidieregeling '75 jier frijheid Fryslân'. De projecten staan stil bij gebeurtenissen uit de oorlog en vieren de vrijheid die we volgend jaar 75 jaar kennen.

Lees verder

Elmo Vermijs wint Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019

Elmo Verwijs van Studio Elmo Vermijs wint de provinciale designprijs met het ontwerp Gegrond. Een project over de Terschellinger polder in opdracht van het Oeral festival en Vogelbescherming Nederland.

Lees verder

Vergunningverlening deels weer van start

De twaalf provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting.

Lees verder