woensdag 20 november 2019

ensafh: Teleks: Skriuwster Aggie van der Meer krijt Gysbert Japicxpriis yn folle tsjerke

Teleks: Skriuwster Aggie van der Meer krijt Gysbert Japicxpriis yn folle tsjerke
Skriuwster Aggie van der Meer (92) hat sneon de Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst nommen. Eind septimber is al bekend makke dat sy de priis krije soe, mar no is de oarkonde echt oerlange. Dat barde yn...
Lees verder

Teleks: Boekekast #8 Twa ferhalen fan Sipke de Schiffart
Yn de achtste útstjoering fan de Boekekast-podcast kinsto harkje nei de ferhalen 'In bysûndere moeting' en 'Sjappy' fan Sipke de Schiffart. Lês en harkje fierder by Omrop...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: It Utertsk perspektyf
Mei ús skriuwerskollektyf komme wy, skriuwers fan om utens, om de twa moannen in wykein yn de omkriten fan Utert byinoar om op sûne distânsje fan Fryske grûn en gedonderjei te petearjen oer de...
Lees verder

Poëzij Remco Ekkers: Het blauwe wad
    Wie hier verdwaalt zoekt tevergeefs een steunpunt. Het water lokt tot verdrinken. Lês fierder by Remco Ekkers… Lês fierder
Lees verder

10 Tess Gerritsen Quotes for Writers and About Writing
Here are 10 Tess Gerritsen quotes for writers and about writing from the author of The Surgeon, Vanish, and The Shape of Night. In these quotes, Gerritsen covers writing, ideas, books, and more. Lês...
Lees verder

Rekonstruksje Deensk/Frysk offerritueel
Klik hjir foar de muzyk. Yn it ramt dan de útstalling Wij Vikingen yn it Frysk Museum te Ljouwert hawwe dr. Ase Kundgard fan de universiteit fan Aarhus en dr. Rabyang Drupa fan de universiteit fan...
Lees verder

Teleks: Anna van der Kort wint Lytse Gysbert Japicxpriis
Naast de 'grote' Gysbert Japicxpriis voor Aggie van der Meer werd zaterdagmiddag in de Martinikerk in Bolsward ook een Lytse Gysbert Japicxpriis uitgereikt. Leerlingen van groepen 7 en 8 van Friese...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Binne wy nuete skiep?
Wat is taal oars as in wize fan kommunisearjen? Wêrom soest muoite dwaan om in taal libben te hâlden as der oare en gruttere talen binne? Dat tocht ik nei it lêzen fan it pamflet Against...
Lees verder

Aginda 11-12-19: Obe Postma-jûn yn Perdu, Amsterdam
Goethe maakte een reis naar Italië en Rilke naar Rusland, En als een ander mens kwamen zij terug. Ik ben op mijn oude dag naar Harlingen geweest Vijf sprekers over het werk van de grote Friese...
Lees verder

Teleks: Lofrede Aggie van der Meer troch Pier Bergsma
Sneontemiddei 16 novimber 2019 krige Aggie van der Meer de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre. Dat barde yn de Boalserter Martinytsjerke. By de huldiging spriek Pier Bergsma in ferkoarte...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Us Heit en gjin hert
Us Heit, dat is it stânbyld fan steedhâlder Willem Loadewyk op it Hofplein yn Ljouwert. Dat witte we eins allegearre wol. Willem Loadewyk hat as legeroanfierder en steedhâlder fan Fryslân, Grinslân...
Lees verder