zaterdag 2 november 2019

It geheim fan Minke Boersma

It geheim fan Minke Boersma
Ferhaal Doe't Durk Boersma ris by syn pake en beppe kaam, wie Beppe krekt drok dwaande mei foto's. Se liet him foto's sjen dêr't er sels op stie. Doe liet
Lees verder

Skotske rjochter ferbiedt gebrûk Gaelic
In fertochte dy't yn Edinburgh foar de rjochter stie, mocht tongersdei fan 'e rjochter gjin Gaelic prate. Dat hat yn Skotlân foar argewaasje soarge ûnder sprekkers fan 'e taal. Dy
Lees verder

Salt Lake City: Schulting ferbetteret rekord, Breeuwsma falt
Shorttrackster Suzanne Schulting hat op de iepeningsdei fan de earste wrâldbeker yn Salt Lake City har Nederlânsk rekord op de 1.000 meter ferbettere. Schulting finishte yn har searje yn in
Lees verder

Komt der freed no in grutte ûnderwiisstaking of net?
Leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis binne fan betinken dat de oerheid it ûnderwiis bongelje litten hat. Hja easkje folle mear ynvestearrings om de wurkdruk te ferminderjen. Kommende freed,
Lees verder

Trije Friezen nei wrâldbekers ta
Patrick Roest hat de 5.000 meter wûn op it wrâldbekerkwalifikaasjetoernoai. De trije Friezen einigen op de plakken dêrefter en helje dêrmei ek in ticket binnen foar de earste fjouwer wrâldbekers.
Lees verder

Meartalichheidsprojekt NHL Stenden kriget twa Europeeske prizen
Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat twa Europeeske jildprizen krije foar it 3M-projekt. Dêrby helpt de hegeskoalle leararen fan basisskoallen om harren lessen minder ientalich-Nederlânsk te...
Lees verder

Gryksktalige Italianen sjogge keatsen as manier om taal te rêden
Yn it uterste suden fan Italië, yn de streek Kalabrië, tsjin Sisilië oan, wennet fanâlds in groep sprekkers fan in Gryksk dialekt. Harren Kalabrysk Gryksk stjert stadichoan út, der binne
Lees verder

Antyswartepiters by Sinteklaasyntocht yn Ljouwert en Grins
As Sinteklaas op 16 novimber yn Ljouwert oankomt, komt leden fan de aksjegroep Kick Out Zwarte Piet (Ingelsk foar 'Skop Swarte Pyt derút') út de Rânestêd nei Fryslân ta om
Lees verder