donderdag 14 november 2019

Provinsje Fryslân: Meer geld en vernieuwingsplicht voor Fryske Akademy

Meer geld en vernieuwingsplicht voor Fryske Akademy

Meer geld voor de Fryske Akademy. Maar ook extra verplichtingen. Met die aanpak wil het College van Gedeputeerde Staten de Akademy helpen om zichzelf te versterken en een nieuwe weg in te slaan.

Lees verder

Dinsdag FIT-test voor brug Burgumerdaam

Dinsdag 12 november voert provincie Fryslân samen met Rijkswaterstaat testen uit aan de brug Burgumerdaam. De zogeheten FIT-test (Functionele Inspectie en Testen) vindt plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. De brug kan hierdoor tussen die tijden vaker of iets langer open staan dan gebruikelijk.

Lees verder

Gesprekken met Fryslân over stikstofproblematiek

​De komende twee weken gaat provincie Fryslân met belanghebbende sectoren in gesprek over de stikstofproblematiek. In deze fase voert de provincie gesprekken met vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, bouw, vervoer en bedrijfsleven. Deze gesprekken zijn een eerste stap naar een brede dialoog met Fryslân.

Lees verder

Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

Voor gronden die de provincie verpacht gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels die de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten.

Lees verder

Provinciaal geurbeleid voor bedrijven

Er zijn geurregels voor bedrijven opgesteld. Hiermee kan de provincie de toegestane geurhinder door bedrijven in de gaten houden. Dit moet overlast terugdringen en toekomstige problemen voorkomen.

Lees verder

Fryslân geeft kleur aan Roze Zaterdag

Roze Zaterdag krijgt € 100.000 subsidie van de provincie. In het weekend van 19, 20 en 21 juni 2020 vormt Leeuwarden het podium voor dit landelijke evenement. Hiermee geeft Fryslân zijn kleur aan vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde. Roze Zaterdag is opgenomen in het inhoudelijke programma van LF2028.

Lees verder

Verhalenavond in Provinsjehûs: Een avond vol verhalen

Op 15 november 2019 is het Verhalenavond, als onderdeel van LF2028. Overal in Fryslân, en ook in ons Provinsjehûs, vertellen verschillende sprekers hun verhaal. Het thema is Als stenen konden vertellen. Verhalen gaan over Fryslân, de provincie, de Friese cultuur of iets persoonlijks.

Lees verder