vrijdag 8 november 2019

Spanje in plysjesteat?

Spanje in plysjesteat?
Ynstjoerd De situaasje yn Kataloanië liket folslein út 'e hân te rinnen, no't it Spaanske Heechgerjochtshôf njoggen Katalaanske lieders ta lange finzenisstraffen feroardiele hat. Ien fan de finzenen,...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Freed drûch
DE JOUWER – It wie tongersdei foaral letter op 'e dei in wiete boel. Freed sjocht it waar der in stik better út. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 novimber 2019
Achtste snein fan de hjerst Akkrum Terptsjerke, 9.30 o., ds. E. van der Sluis Burgum Krústsjerke, 19.30 o., ds. A. Elverdink Damwâld Benedictustsjerke, 9.30 o., G. van der Galiën De
Lees verder

Nacht fan de Popmuzyk 2019
Mei û.o. KISS, Sinéad O'Connor, Talk Talk, Bonnie Raitt & Bruce Hornsby en Gil Scott-Heron Yn de Nacht fan de Popmuzyk 2019 bringt de NTR, foar alwer de fjirtjinde kear,
Lees verder

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân slute 'Direkt Dúdlik-deal'
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân slute har as earste gemeenten yn Fryslân oan by de 'Direkt Dúdlik-kampanje' fan it Ministearje fan Ynlânske Saken. Direkt Dúdlik helpt...
Lees verder

Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy
Mear jild foar de Fryske Akademy. Mar ek ekstra ferplichtings. Sa wol it kolleezje fan Deputearre Steaten de Akademy helpe om harsels fuort te sterkjen en in nije wei op
Lees verder

Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun
Skôging troch Eeltsje Hettinga De biografy 'Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man. Joost Halbertsma 1789-1869′ fan kultuerhistoarikus en letterkundige Alpita de Jong krige it ôfrûne jier...
Lees verder