zaterdag 15 februari 2020

Belgyske formateur hâldt dermei op

Belgyske formateur hâldt dermei op
Hjoed berjochte It Nijs oer de útspraak fan Paul Magnette, dat syn partij PS net mei de N-VA yn in nij Belgysk regear stappe woe (link). Foar formateur Koen Geens
Lees verder

Kening & Kening: it Fryske berneboek oer in homohoulik dat Amearika op 'e kop sette
Protesten, in rjochtssaak, in wetsfoarstel. Allegear tsjin ien berneboek út Fryslân: 'Kening en Kening'. Tweintich jier lyn betochten Linda de Haan fan Burgum en Stern Nijland fan...
Lees verder

Slûsjild (ferhaal)
Slûsjild Anne Molles wie jierren lyn op de Gordyk in ferneamd fiskerman. Wat dy man wol net belibbe hie… In Fryske Von Münchhausen. Alle wiken siet er sneontejûns yn de
Lees verder

Eric Hoekstra: út 'Roman fan in hielmaster' (105)
De mistrouwige Tomas Op in jûn binne de apostels gearkommen en de doarren sletten omdat se bang binne foar har fijannen. Dan komt Jezus by har en seit: "Frede tawinske!"
Lees verder

Presintaasje Fryske oersetting Lexicon Frisicum
Woansdei 26 febrewaris 2020 wurdt de Fryske oersetting fan it Lexicon Frisicum presintearre op it provinsjehûs yn Ljouwert. Belangstellenden wurde fan herten útnûge dêrby oanwêzich te wêzen. It...
Lees verder

Lêzing oer it Lexicon Frisicum
Woansdei 26 febrewaris 2020 wurdt de Fryske oersetting fan it Lexicon Frisicum presintearre op it provinsjehûs yn Ljouwert. Belangstellenden wurde fan herten útnûge dêrby oanwêzich te wêzen. It...
Lees verder

Stefan van der pal swimt Alvestêdetocht fan 2 july ôf
Stefan van der Pal set op tongersdei 2 july 2020 om 16.00 oere útein mei syn Alvestêdeswimtocht. Hy giet te wetter by Stedsskouboarch De Harmonie, yn selskip fan 111 meiswimmers.
Lees verder

Krookjefakânsje: bern fergees nei 42 Fryske musea
Yn 'e krookjefakânsje dogge 42 Fryske musea mei oan aktiviteitewike 'Help pake & beppe de fakânsje troch'. Fan 18 oant en mei 21 febrewaris organisearje sy aktiviteiten foar jong en
Lees verder