zondag 9 februari 2020

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Dy goede âlde tiid

Kollum Hilda Talsma: Dy goede âlde tiid
Ik hie ôfrûne wike in petear mei immen oer de mobile tillefoan en ik sei dat ik bliid wie dat ik noch wit hoe't it is om te libjen sûnder sa'n ding, mar ek hoe't it gong ast...
Lees verder

Galway2020: De grutte lytse skriuwer
Syds Wiersma reizge ôfrûne simmer twa moannen troch Ierlân om dêr te wurkjen oan in nije dichtbondel. Hy krige dêrfoar in projektsubsydzje fan it Nederlands Letterenfonds. De nije bondel sil ein 2020...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Gjin Biltsk by Oes Omroep, Oes Taal. En ek gjin Frysk.
Gjin arbeidsmigranten yn "Groot Terhorne". Dat is it binende advys fan pleatslik belang Bitgummole en dêrmei it advys fan it hiele doarp. It is net sa dat elk it dêr mei iens is. Sa prate ik lêsten...
Lees verder

Teleks: Frysk pratende Portugeeske no teset oer Frysk ûnderwiis
Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat in nije lektor dy't har dwaande hâldt mei it Frysk. De Portugeeske Joana Duarte is tenei ferantwurdlik foar ûndersyk nei meartaligens en belêzenens, en foar...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De man die gedichten en boeken schreef
Ik wor vaeke herkend en dat is meerstal mooi, mar soms ok wat minder mooi. Gister plakte een stagière me in et ziekenhuus drie plakkers op 'e blote boek en bost. Iene aanders van et passeniel...
Lees verder

Besprek 'It sjaaltsje' fan Hylkje Goïnga
Yn It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen binne tsien ferhalen fan Hylkje Goïnga bondele. It binne âlde ferhalen – Goïnga libbet net mear – mar dat makket dit boek hielendal net âldfrinzich. Ik...
Lees verder

Pregunta: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the pregunta, a Spanish poetic form. Lês fierder by Writers Digest… Lês fierder
Lees verder