maandag 3 februari 2020

Gemeente de Friese Meren: Nieuw herkenningspunt voor Joure

Nieuw herkenningspunt voor Joure
Waar het knooppunt Joure vroeger een herkenningspunt van zichzelf was, is bij het nieuwe knooppunt ruimte voor een nieuw herkenningspunt. Het college heeft daarbij gekozen voor een kunstwerk van Siska Tol uit Lemmer. De komende tijd wordt gezocht naar een goed passende locatie bij het knooppunt...
Lees verder

Onderzoek sociaal en cultureel Brûsplak Joure
It Lokaal en gemeente De Fryske Marren maken samen plannen voor een sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. Om te komen tot een goed voorstel is het belangrijk om te weten hoeveel draagvlak er is onder de Jouster verenigingen en welke wensen er zijn. Hiervoor wordt in februari een onderzoek...
Lees verder

Wmo in 2020
In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wijziging heeft gevolgen voor de eigen bijdrage in 2020. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u de eigen bijdrage voortaan per maand, in plaats van per 4 weken. De eigen bijdrage wordt € 19,- per...
Lees verder