dinsdag 4 februari 2020

Leeuwarder Courant: Brand in kledingreparatiewinkel in Heerenveen

Brand in kledingreparatiewinkel in Heerenveen
HEERENVEEN -

De brandweer is dinsdagochtend rond 05:05 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Lindegracht in Heerenveen. De brand woedde in een kledingreparatiewinkel.

Lees verder

Te gast: Het vooroordeel van de luiwammes

Veel overheden, de gemeente Smallingerland is geen uitzondering, hebben de gewoonte om voor en over mensen en inwoners te praten, in plaats van met hen. De bestuurders hebben meestal geen idee wat er leeft in de samenleving die zij, vaak met de beste bedoelingen, mede vorm moeten geven. Zij kennen deze mensen nauwelijks, de vooroordelen vliegen ons dan ook om de oren.

Lees verder

Roptazijl moet mekka voor zeezeilers worden
ROPTAZIJL -

Roptazijl moet het mekka voor kleine open zeilboten en roeiboten op de Waddenzee worden. Veertien jaar lang strijdt de Frisian Yacht Club hier al voor. Eindelijk is de aanvraag voor het Waddenfonds de deur uit.

Lees verder

CDA: hoe staat het met gezondheidshulp ouderen?
LEEUWARDEN -

Het Leeuwarder CDA maakt zich zorgen over projecten die ouderen moeten stimuleren om gezond te leven. Gemeenten zijn verplicht hier energie in te steken.

Lees verder

Hoe begin je je eigen voedselbos? Natuur- en milieufederaties lenen hulppakket uit
LEEUWARDEN/DRACHTEN -

Een informatiepakket voor het aanleggen van een voedselbos kan vanaf deze maand van de noordelijke natuur- en milieufederaties worden geleend. ,,Mei de planten dy't neffens de ynisjatyfnimmers net yn in 'voedselbosk' ûntbrekke meie.''

Lees verder

Hoe begin je je eigen voedselbos? Milieufederatie stelt hulppakket beschikbaar
LEEUWARDEN/DRACHTEN -

Een informatiepakket voor het aanleggen van een voedselbos kan vanaf deze maand bij noordelijke natuur- en milieufederaties worden geleend. ,,Mei planten dy't neffens de ynisjatyfnimmers net yn in 'voedselbosk' ûntbrekke meie.''

Lees verder

'Geen gaswinning Waddenzee op basis van oud beleid'
HARLINGEN -

Het kabinet faalt in de bescherming van het Waddengebied door nieuwe gas- en zoutwinning toe te staan. Dat zegt de Waddenvereniging, die aandringt op een onafhankelijk onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Lees verder

CDA Súdwest-Fryslân: 'Betrek voedselbank bij armoedebeleid'

De CDA-fractie in Súdwest-Fryslân vraagt zich af waarom de voedselbank Sneek-Wymbritseradiel niet meer bij het gemeentelijke armoedebeleid betrokken wordt.

Lees verder