dinsdag 11 februari 2020

Leeuwarder Courant: Kinderboeken in Friesland gaan zwerven in scholen, winkels en treinen

Kinderboeken in Friesland gaan zwerven in scholen, winkels en treinen
LEEUWARDEN -

Boeken die zwerven van kind naar kind, achtergelaten op scholen, in winkels of treinen. Dat is het idee achter het kinderzwerfboek. Commissaris van de koning Arno Brok kwam er maandag een brengen op IKC het Palet in Leeuwarden.

Lees verder

Opinie: Waarom een dorpslaagt dan wel faalt

Onder de kop 'Van Veenwouden naar Geenwouden' liet de LC op 6 februari een groep inwoners van Feanwâlden aan het woord over voorzieningen die 'achter de horizon verdwijnen'.

Lees verder

Waarom lukt Feanwâlden niet wat andere dorpen wel kunnen?

Dat het dorpshuis in Feanwâlden sneuvelde, verbaast raadslid Romke Postma niets: ,,Uitvoering is geen kerncompetentie van deze groep.''

Lees verder

Waarom lukt Feanwâlden niet wat andere dorpen wel kunnen? Ze vergaderen teveel

Dat het dorpshuis in Feanwâlden sneuvelde, verbaast raadslid Romke Postma niets: ,,Uitvoering is geen kerncompetentie van deze groep.''

Lees verder

Rondje om Snitsermar komt maar niet af: 'Allerlei lui moeten er wat van vinden'
GOINGARIJP -

Al jaren probeert Marrekrite tevergeefs een fietspad aan te leggen ten zuidwesten van Goingarijp. Tegenstand komt van alle kanten. Zelfs vanuit een vakantiehuisje, dat eigendom is van de provincie Friesland.

Lees verder

Anne-lys verspreidt: kom uit je schulp en maak van je shit je hit
WIJNJEWOUDE -

Ondanks haar handicap bestiert Anne-lys Herder uit Wijnjewoude met heel veel zelfvertrouwen een coachingspraktijk. Als rolmodel wil ze andere vrouwen stimuleren.

Lees verder

Movie money: kattenkwaad of economische ontwrichting?
SNEEK -

Dat vals geld zo gemakkelijk te krijgen is, betekent niet dat je het in huis moet halen. ,,Valsemunterij lijkt aan te schuren tegen kattenkwaad, maar de rechter neemt het extreem ernstig op.''

Lees verder

Verkeersknelpunten in tien 'nieuwe' dorpen van Leeuwarden aangepakt
HILAARD -

De gemeente Leeuwarden steekt negen ton in het oplossen van kleine verkeers- en parkeerknelpunten in tien van haar 'nieuwe' dorpen.

Lees verder