dinsdag 4 februari 2020

Provinsje Fryslân: Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000 beschikbaar voor heel Fryslân.

Lees verder

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provinsje Fryslân, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het verbeteren van de bestaande vaarverbinding, verplaatsing van de veerbootterminal van Holwerd naar Ferwert en een tunnel.

Lees verder

Van 17 t/m 23 februari verkeershinder bij Brug Dronryp

In de voorjaarsvakantie krijgt Brug Dronryp aan de dorpszijde nieuwe assen.

Lees verder

Beleidsregels Stikstof treden op 1 februari in werking

De Beleidsregels Stikstof treden op 1 februari in werking. Vanaf dat moment kan de vergunningverlening weer opgestart worden. Dit is in lijn met het collegebesluit van 10 december 2019. De ongeveer 140 aangehouden vergunningaanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels.

Lees verder

Beter zicht door extra snoeien vaarweg Drachten

Er is begonnen met het veiliger maken van de vaarweg richting Drachten. Vanmorgen - woensdag 30 januari – is gestart het snoeien van voornamelijk wilgen langs de Fokkesleat, Sydsdjip en Hoarnekrite Rak in Earnewâld. Dit verruimt het zicht van beroepsvaart en waterrecreanten. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en statenlid Rendert Algra gaven het startsein.

Lees verder

Ruim 8 ton voor ondernemers-vouchers

De laagdrempelige subsidieregeling voor ondernemers is weer opengesteld. Dit jaar stelt provincie Fryslân € 850.194 beschikbaar voor ondernemers die aan de slag gaan met circulaire economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid, innovatie, personeelsbeleid of digitalisering. Ondernemers kunnen een "voucher" tot € 2.500 aanvragen als zij voor hun bedrijf bedrijven deskundig advies willen inhuren.

Lees verder

Minister opent biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

'De Week van de Circulaire Economie' begon maandag in Fryslân met een wereldprimeur. Minister Stientje van Veldhoven stapte samen met gedeputeerde Avine Fokkens op een SWAP-fiets en samen openden zij de biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl.

Lees verder