woensdag 19 februari 2020

Provinsje Fryslân: Streven naar verduurzaming en maatwerk openbaar vervoer

Streven naar verduurzaming en maatwerk openbaar vervoer

Dit voorjaar start de aanbesteding van het openbaar busvervoer op het vasteland van Fryslân en de eilanden. De provincie verstrekt de vergunning aan een vervoerder voor de periode van 2022 tot 2032.

Lees verder

Provinciaal Inpassingsplan voor Skieding (N358) ter inzage

Het veiliger maken van de Skieding (N358) tussen de A7 (Frieschepalen) en Surhuisterveen komt een stap dichterbij. Het inpassingsplan, waarin de provincie formeel vastlegt welke aanpassingen er aan de weg nodig zijn, ligt van donderdag 13 februari t/m woensdag 25 maart ter inzage. Tijdens deze periode kan een ieder reageren.

Lees verder

Leden Adviescommissies Kunst en Musea benoemd

Musea en kunstorganisaties kunnen tussen 18 februari en 1 april een plan indienen om in aanmerking te komen voor vierjarige provinciale financiering voor de periode 2021-2024. Voor musea is 16.677.600 euro beschikbaar, voor kunst 13.400.000 euro. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de provincie wie in aanmerking komt voor subsidie.

Lees verder

Groen licht voor aanpak kruispunt Hallum

Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit Hallum pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De uitvoering volgt naar verwachting niet eerder dan volgend jaar.

Lees verder

Economische Barometer Noord-Nederland 2019

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben een gezamenlijke Economische Barometer opgesteld.

Lees verder

17 t/m 23 februari verkeershinder bij Brug Dronryp

De brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is van maandag 17 februari 7:00 uur tot en met zondag 23 februari 18:00 uur afgesloten voor autoverkeer. Brug Dronryp krijgt nieuwe assen om het tikkende geluid bij het open- en dichtgaan van de brug te verhelpen. Fietsers, voetgangers, scooters en brommers kunnen er wel overheen. Voor de scheepvaart vindt deze periode geen bediening plaats.

Lees verder

Geen plek voor discriminatie in Fryslân

"Fryslân staat open voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat wil ik heel duidelijk stellen". Met die boodschap reageert Douwe Hoogland op de publieke discussie van de afgelopen dagen over de regenboogvlag.  De gedeputeerde met sociaal beleid in portefeuille wil er geen enkele twijfel over laten bestaan. "Dat wij geen regenboogprovincie zijn, betekent niet dat we tegen zijn".

Lees verder