vrijdag 14 februari 2020

Willewike siket lieding

Willewike siket lieding
De organisaasje fan de Willewike is foar dit jier noch op syk nei lieding. Wa wit liket it dy leuk om mei te gean as lieding? De data fan de
Lees verder

17 o/m 23 febrewaris ferkearshinder by brêge Dronryp
Sa't earder al bekende makke is, kriget brêge Dronryp yn de krookjefakânsje nije assen. Dat is nedich om it tikjende lûd by it iepen- en tichtgean fan de brêge te
Lees verder

Frânsktalige sosjalisten wolle net mear mei De Wever prate
"Hoe faak moat ik no noch sizze dat de PS net mei de N-VA yn in regear wol?" sei Paul Magnette freedtemoarn tsjin Flaamske sjoernalisten. De foaroanman fan de Frânsktalige
Lees verder

It Iersk wurdt in folweardige EU-taal en dat freget frijwat tarieding
Yn 2022 wurdt it Iersk in folweardige wurktaal fan de Europeeske Uny. Sûnt 2007 hat de offisjele taal fan Ierlân noch in twadderangsstatus. Doel is dat tenei alle offisjele stikken
Lees verder

Minsken hearre harren eigen aksint net
Minsken binne dôf foar harren eigen aksint. Hja tinke dat harren eigen útspraak folle minder opfallend is as dat oaren tinke. Dat docht bliken út Dútsk ûndersyk. "Minsken dy't in
Lees verder

Ek in oplossing foar dramatyske delgong skoalsifers: oerheid makket eineksamens makliker
De Nederlânske sintrale eineksamens foar de fakken Frânsk en Dútsk wurde makliker makke. It ministearje fan ûnderwiis hat dêrta besletten omdat de sifers dan heger útfalle sille. Dy binne de
Lees verder

Ernst Bruinsma hâldt op as haadredakteur De Moanne
De Ljouwerter Krante skriuwt dat Ernst Bruinsma syn funksje as haadredakteur fan algemien kultureel tydskrift De Moanne delleit. Bruinsma wol him folslein konsintrearje op syn nije baan as saaklik...
Lees verder

Waarpraatsje: Snein tige myld, wiet en rûzich
DE JOUWER – It wie freed in hiel kreaze dei mei sa út en troch ek noch wat sinne. It wykein sil ritich wêze. Foaral snein wurdt it striemin waar.
Lees verder