zondag 22 maart 2020

Heechste punt foar nijbou ‘De Tiid’ yn Boalsert

Heechste punt foar nijbou 'De Tiid' yn Boalsert
De wurksumheden foar it kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert gean stadichoan fierder. Tongersdei 19 maart stiene bouwer en opdrachtjouwer efkes stil by it berikken fan it heechste punt fan
Lees verder

Willem Schoorstra besoarget 'Poëtyske Edda' by minsken thús
Mei't de presintaasje fan sneon 4 april fanwege de koroanamaatregelen net troch giet, komt de skriuwer nei jo ta. Elkenien dy't in eksimplaar fan de Poëtyske Edda ha wol, kin
Lees verder

Countrysjonger Kenny Rogers (81) ferstoarn
De Amerikaanske sjonger Kenny Rogers is yn 'e âldens fan 81 jier ferstoarn. De famylje fan Rogers berjochtet dat er thús fredich ynsliept is. Rogers wie ien fan de bekendste
Lees verder

Fideokolleezje Academia Franekerensis: Wêrom is 'wiif' it ferskriklikste wurd?
No't in protte minsken thús sitte, groeit it oanbod oan dingen dy't men op 'e kompjûter dwaan kin hurd. Films, harkboeken en online-kolleezjes wurde bygelyks op grutte skaal...
Lees verder

Wurdearring wethâlder Achtkarspelen foar ûnderwiis en berne-opfang
Wethâlder Jouke Spoelstra fan Achtkarspelen hat by ferskillende skoallen en ynstellingen foar berne-opfang yn syn gemeente op besite west. Yn bernesintrum Harkelein prate André de Jong, direkteur fan...
Lees verder

Frâns Kuipers: Sûn ferstân en kreativiteit…
Kollum Oer de hiele wrâld raast it koroanafirus as in dwaas yn it rûn. Dat ûnsichtbere meunster easket in protte slachtoffers en hat grutte ynfloed op ús deistich libben. En
Lees verder

Alde
Lees verder

Europeeske missy nei Mars útsteld om koroana
In Europeesk-Russyske missy nei Mars wurdt útsteld. Dat komt ûnder oare troch it koroanafirus. Troch de útbraak is it lestiger foar meiwurkers om te reizgjen, dus rint it projekt fertraging
Lees verder