zaterdag 21 maart 2020

Leeuwarder Courant: Meer coronapatiënten uit Noord-Brabant naar ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe

Meer coronapatiënten uit Noord-Brabant naar ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe
LEEUWARDEN -

Zaterdag worden er nog eens rond de vijf patiënten vanuit Noord-Brabant naar ziekenhuizen in het Noorden gebracht.

Lees verder

Schrijfster Aggie van der Meer (92) vanuit zorgcentrum | Mooier zonder rimram
BOLSWARD -

Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorg-centrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,Nim foaral dat gerdyntsje mei.''

Lees verder

Arts op de spoedeisende hulp: De kracht van nu

Spoedeisende hulp (SEH) arts en wetenschapper Dr. Heleen Lameijer zal, wanneer haar werk het toelaat, in deze column schrijven over het hectische leven in het Leeuwarder ziekenhuis MCL in tijden van corona. Vandaag over het verzamelen van informatie over het nieuwe coronavirus.

Lees verder

Commentaar: Duivelse dilemma's

Om kwetsbare ouderen te beschermen tegen het coronavirus is bezoek niet meer welkom in verpleeghuizen. De kans op besmetting door bezoekende kinderen of familieleden is te groot. Een duivels dilemma.

Lees verder

Uitslaande brand legt schuur in de as in Haule; vuur gedoofd
HAULE -

Er woedde zaterdag kortstondig een grote brand in een bedrijfspand aan de Tonckensweg bij Haulerwijk, op een perceel vallend onder Haule. De brandweer rukte met eenheden uit Haulerwijk, Drachten en Appelscha uit.

Lees verder

'Bescherm weidevogels bij Goutum met natuurzone Wurdumer Feart'
GOUTUM -

Bescherm het weidevogelgebied bij de Goutumer Hounsdyk door een ruim 50 meter brede natuurstrook aan te leggen langs de Wurdumer Feart.

Lees verder

Is er plek voor Friezen in de ziekenhuizen nu de Brabanders toestromen?
LEEUWARDEN -

Zaterdag zijn opnieuw vijf coronapatiënten uit Noord-Brabant in noordelijke ziekenhuizen opgenomen. Is er straks nog wel plek voor Friese, Groningse en Drentse patiënten?

Lees verder

Zelfs de groothandel is een uitje in coronatijd
LEEUWARDEN -

Horeca-groothandels openden donderdag de deuren voor 'gewone mensen'. Lopend tussen de schappen pik je die er zo uit.

Lees verder