zaterdag 21 maart 2020

Nij: alle dagen les fan ‘Het Klokhuis’

Nij: alle dagen les fan 'Het Klokhuis'
Mei alle dagen in kreative opdracht hoecht net ien him de kommende wiken te ferfelen Utstjoering: alle dagen om 14.00 streekrjocht op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok en hetklokhuis.nl....
Lees verder

Rjochtsaak ferskood
Ynstjoerd Sa't jimme faaks wol witte, soe myn rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer ferfrysking fan de plaknammen op tiisdei 24 maart wêze. Fan 'e moarn krige ik lykwols berjocht
Lees verder

'Het Klokhuis' komt mei spesjaal liet 'Samen'
Om  elkenien yn dizze ûnwisse tiid in hert ûnder de riem te stekken, hat NTR-jongereinprogramma Het Klokhuis in spesjaal liet makke: 'Samen', songen troch Joy Wielkens. Fan hjoed ôf op
Lees verder

Fideokolleezje Academia Franekerensis: Hoe sit it mei de Fryske oansprekfoarmen?
No't in protte minsken thús sitte, groeit it oanbod oan dingen dy't men op 'e kompjûter dwaan kin hurd. Films, harkboeken en online-kolleezjes wurde bygelyks op grutte skaal...
Lees verder

De krêft fan in doarp
Emoasjes, ûnwissichheden, mar ek ferbiningen en leafde, it treft dizze dagen elkenien, jong en âld, lyts en grut, selsstannich, yn leantsjinst of mei pensjoen. Yn Grou is de kreativiteit en it
Lees verder

Waarpraatsje: Mear sinne, drûch en kâlde nachten
DE JOUWER – It wie in skiere freed mei sa út en troch in hiel lyts bytsje storein. Fan sneon ôf is der mear sinne mar wy krije wol kâlde
Lees verder

It tresoarke
Troch Abe de Vries Dichtfoarmen, dy binne der in boel. Tink oan it acrostichon, de epode, it epigram, de haiku, it sonnet, de ballade, de limerick, it ollebolleke, de villanelle,
Lees verder

It museum is ticht, mar…
It binne nuvere tiden. Museum Belvédère is ticht oant en mei 6 april 2020. It museum folget de rjochtlinen fan it RIVM en de Museumferiening. Spitigernôch kinne jo dus even
Lees verder