zaterdag 21 maart 2020

Provinsje Fryslân: Fries water als warmtebron

Fries water als warmtebron

De Friese wateren kunnen gebruikt worden als verwarming van de toekomst. Provincie, Wetterskip en gemeente Súdwest-Fryslân willen warmtewinning uit water op grote schaal inzetten om huizen te verwarmen. Aquathermie is een nieuwe warmtebron en een schoon alternatief voor aardgas. In Heeg zijn vergevorderde plannen om op deze manier alle woningen in het dorp te verwarmen. Fryslân zet daarmee een eerste forse stap om Europees koploper te worden op het gebied van deze warmtetechniek.  

Lees verder

Otterrasters langs Steenwijkerweg

Langs beide kanten van de Steenwijkerweg bij Wolvega zijn de afgelopen weken otterrasters geplaatst. Otters kunnen nu niet meer op de drukke weg komen. De rasters leiden otters en andere dieren naar een oversteekplaats bij De Linde. Zo kunnen ze veilig van het ene naar het andere natuurgebied komen.

Lees verder

Oefenen met letters en klanken in het Fries

Vandaag werd op openbare basisschool It Skriuwboerd in Surhuisterveen het nieuwe Friese leermiddel Lear de Lûden gepresenteerd. Leerlingen van de school namen het eerste exemplaar in ontvangst van gedeputeerde Douwe Hoogland. Lear de Lûden is geschikt voor leerlingen vanaf 4 jaar voor het oefenen met Friese letters en klanken.

Lees verder

Grenscorrectie Schiermonnikoog

Het Waddengebied is geen dag gelijk. De dynamiek van de getijden zorgt er ook voor dat de vorm van de eilanden verandert. Het eiland Schiermonnikoog is hierdoor aan de oostzijde over de gemeentegrens gegroeid.

Lees verder

Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

Noordoost-Fryslân kan dit jaar € 925.000,- besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noardwest-Fryslân is dit € 850.000,-. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.

Lees verder

Corona: Informatie en hulp voor ondernemers

Je vragen als ondernemer over het coronavirus zijn vast niet allemaal beantwoord. Er zijn een aantal webpagina's en hulpnummers om je verder te helpen.

Lees verder

Een woord van Commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok (vertaling column)

Beste mensen, 

Het komt er op aan. Het corona-virus houdt de wereld, het land en Fryslân in de ban. De maatregelen raken iedereen. Kinderen blijven thuis van school, mensen moeten thuis werken, cafés zijn dicht, kerkdiensten worden afgezegd en opa en oma krijgen geen bezoek meer…

Lees verder