donderdag 30 april 2020

Geert Wilders dielt deadsbedrigings

Geert Wilders dielt deadsbedrigings
Twadde Keamerlid Geert Wilders fan de PVV libbet al jierren ûnder swiere befeiliging, om't er bedrige wurdt. Hjoed die er te witten dat de bedrigings sels yn 'e koroanakrisis net
Lees verder

Roza Laptander beskriuwt de ferhalen en de stiltes fan it Nenets-folk
Roza Laptander út Ljouwert is woansdeitemoarn promovearre oan de universiteit fan Laplân yn it Finske Rovaniemi, op in proefskrift oer folksferhalen by it Nenetsfolk op it Sibearyske skiereilân...
Lees verder

Nei de oare kant fan 'e wrâld (wike 8)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Alwer twa moanne om! De tiid fljocht foarby. Yn maaie myn lêste moanne skoalle en dan hiel juny reizigje troch Kuba. Hjoed of moarn
Lees verder

Tresoar wol oersjoch meitsje fan alle Fryske websteeën
Wenje jo yn Fryslân en hawwe jo in webstee? Of wenje jo bûten de provinsje, mar hat jo webstee te krijen mei Fryslân of de Fryske taal of kultuer? Dan
Lees verder

Frysk Museum ferlinget útstalling 'Tenant of Culture' fanwege koroanakrisis
It Frysk Museum yn Ljouwert ferlinget Tenant of Culture: I forgot to tell you I've changed oant en mei 13 septimber 2020. Troch de koroanamaatregels wie de útstalling oars net
Lees verder

Pakes comeback (3)
Klik hjir foar de foarige ôflevering. Douwe pakt syn mobile telefoan, bellet en rint nei de wenkeamer. Douwe: Yep, mei my. Hoeist? Alles flex?… Nope, gewoan thús… jù, oer jûn.
Lees verder

Reizgje yn koroanatiid
Op it stuit is der in fjirde- oant in treddepart minder ferkear op de dyk en sit it iepenbier ferfier mar foar 5 oant 10% fol. Provinsje Fryslân wol witte
Lees verder

Provinsje Fryslân en Kansfonds lansearje 'Fûns Lok op ien'
Fan 1 maaie 2020 ôf kinne maatskiplike organisaasjes in bydrage oanfreegje fan maksimaal € 20.000,- by it 'Fûns Lok op ien'. Kansfonds en de provinsje Fryslân meitsje mei-inoar projekten mooglik
Lees verder