maandag 27 april 2020

It Fryske Gea goed voorbereid op pad naar LNV

It Fryske Gea goed voorbereid op pad naar LNV
'We zagen de vraag al aankomen', vertelt Sytske Rintjema specialist Natuurkwaliteit en Beheer bij It Fryske Gea. 'We kregen veel vragen wat onze natuur kan bijdragen aan diverse maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld het vastleggen van CO2, veiligheid tegen overstromen, ruimte voor nieuw bos,...
Lees verder

Unieke beelden van dassenburcht bij 'Bosk fan Jonkerslân'
Een sociale boef die graag in It Fryske Gea vertoeft Allereerst is het goed om te weten dat de das na eeuwenlange vervolging bijna was uitgeroeid in Fryslân, maar begin jaren negentig terugkeerde. Met behulp van de Stichting Das & Boom zijn er enkele dassen geherintroduceerd in de buurt van nog...
Lees verder

Stinzenplanten in Fryslân
We zien de stinzenplanten nu volop bloeien bij buitenplaatsen, op boerenerven en in tuinen bij pastorieën of andere woningen waar vroeger de notabelen woonden. Het boek gaat over de historie, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de stinzenflora op belangrijke vindplekken in Fryslân. En niet...
Lees verder

Eerste boek 'Stinzenplanten in Fryslân' voor dochter D.T.E. van der Ploeg
Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden zijn aangeplant op Friese landgoederen (zoals Martenastate), buitenplaatsen, boerenerven en in tuinen bij pastorieën en woningen van notabelen. De auteurs beschrijven in Stinzenplanten in Fryslân de historie, de...
Lees verder

Oranjetipje (blog Henk de Vries)
Oranje boven Dat geldt zeker voor de mannetjesvlinder. Zijn vleugelpunten zijn namelijk fel oranje en goed zichtbaar als hij onvermoeibaar rondvliegt… druk op zoek naar nectar en vrouwtjes. Zij hebben deze koninklijke touch niet, maar zijn uitgerust met wit met zwarte accenten. Als...
Lees verder