zondag 12 april 2020

Meditaasje nei oanlieding fan Johannes 20: 1-18

Meditaasje nei oanlieding fan Johannes 20: 1-18
Meditaasje nei oanlieding fan Johannes 20: 1-18 (Peaskemoarn betiid) Yn ús peaskewacht hawwe wy mei-inoar werklik de nacht trochmakke. De nacht is neat om bang fan te wêzen, diel fan
Lees verder

Fideo: Ate Grypstra sjocht De wylgebeam
Lees verder

Drone leit hoopfolle boadskippen Friezen fêst
In drone en in helikopter fleane de kommende twa wike oer Fryslân, om yn de koroanatiid hoopfolle boadskippen fan en troch Friezen fêst te lizzen. Mei 'Fryslân fan Boppen' krije
Lees verder

Keunstorganisaasjes en musea tsjinje plannen yn by provinsje
Twaenfjirtich keunstorganisaasjes en trettjin musea hawwe by de provinsje in plan yntsjinne om yn oanmerking te kommen foar in finansiering foar fjouwer jier, de perioade 2021-2024. De...
Lees verder

Hânskreaune tekst fan 'Hey Jude' smyt acht ton op
In mei de hân skreaune tekst fan it Beatles-nûmer 'Hey Jude' is op in ynternetfeiling ferkocht foar goed 900.000 dollar, omrekkene 832.000 euro. Dat is njoggen kear mear as de
Lees verder

Fryske Foarlêswike útsteld
Goed seishûndert foarlêzers geane alle jierren yn de earste folle wike fan juny op 'en paad om rûnom yn 'e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. De foarlêzers
Lees verder

Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 1-12
Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 1-12 Peaske is it feest fan ús identiteit as kristenminsken. Dêrom binne wy gjin joaden, dêrom binne wy gjin moslims. Omdat de tsjerke it
Lees verder

Jeugd op it Bilt kloftet gear en fernielt plysjeweinen
In groep jongelju hat sneontejûn yn in bosk by de Georg van Saksenstrjitte yn Sint-Jabik twa plysje-auto's fernield. Dat barde nei't de plysje in ein makke hie oan in kampfjoerfeest
Lees verder