dinsdag 21 april 2020

Provinsje Fryslân: Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor kleine initiatieven

Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor kleine initiatieven

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns. Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar.

Lees verder

Speech van de Commissaris van de Koning Arno Brok over 75 jaar bevrijding

Beste mensen thuis, geachte leden van Provinciale Staten…

Deze Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden, het huis fan Fryslân, is leeg en stil. En dat voelt onwennig. Want deze plek is het hart van de democratie, en daar hoort het natuurlijk te bruisen van activiteit. Maar dat is nu niet zo door de coronacrisis.

Lees verder

Koe in de wei blijft vergunningvrij

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. Dat hebben alle provincies vandaag bekrachtigd. Ook provincie Fryslân is van mening dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf en dat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemmissies.

Lees verder

Terugplaatsing percelen naar ganzenfoerageergebied 'Rûnom De Deelen'

Per 15 april 2020 is door drie grondeigenaren ingestemd met de terugplaatsing van hun percelen via BIJ12 naar het ganzenfoerageergebied "Rûnom De Deelen". Daarmee is voldaan aan alle afspraken van het afgesloten Mediationtraject.

Lees verder

Coronamaatregelen in alle (streek)talen van Fryslân

Informatie is van groot belang in de coronacrisis. Taal is hierbij een belangrijk instrument om burgers te informeren over wat er speelt. In onze tweetalige provincie kan dat in het Fries of Nederlands, maar ook in een andere streektaal die onze provincie rijk is. De taal die je dagelijks thuis spreekt en goed verstaat.

Lees verder

Steun voor eigen zuivellijn Schiermonnikoog

De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven. Voor het project Schiermonnikoger landbouwtransitie 2020–2021 stellen Gedeputeerde Staten € 164.000 beschikbaar.

Lees verder

IMF-subsidie voor 15 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in projecten op de Friese eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim € 238.000,- voor 15 projecten. Met deze bijdrage wordt ruim € 740.000,- op de eilanden geïnvesteerd.

Lees verder