dinsdag 19 mei 2020

Dat gaat er vlotjes aan toe

Dat gaat er vlotjes aan toe
It Fryske Gea maakt ook gebruik van deze vlotjes. We realiseren ze zelf, met hulp van vrijwilligers. De kwaliteit van de vlotjes is belangrijk voor een goed broedsucces. Hoe lager de vlotjes in het water liggen, hoe groter de kans op succes. De vlotjes worden van PVC buis gemaakt met een netje van...
Lees verder

Jonge zeearenden op nest bij Koudum
Het is zover, op 10/11 april zijn er twee zeearend-kuikens uit het nest gekropen. De jonkies worden goed gevoed en zijn van een afstandje (vanaf de weg) duidelijk zichtbaar. De jongen zijn inmiddels vier weken oud! Ze zitten prachtig op het nest. Hun verenpak verandert al van donzig wit/grijs naar...
Lees verder

Pitrus maaien voor weidevogels
Waarom pitrus maaien? Pitrus is een strijdlustige plant (kruid) die zich massaal ontwikkelt in natte natuur, met als gevolg een lage verscheidenheid in planten en dieren. Er blijft te weinig plaats en licht over voor andere plantensoorten. Ook maakt hogere begroeiing weidevogelnesten kwetsbaar voor...
Lees verder

Veldonderzoek in district Súd – 2019/2 Copy
Reptielenonderzoek Hoewel in dit gebied decennialang hydrologische maatregelen zijn getroffen, is het Easterskar nog steeds erg droog. Dit heeft te maken met de hoge ligging ten opzichte van de omliggende, ontgonnen en ingeklonken landbouwgronden met lage peilen. In 2019 was de realisering van de...
Lees verder

Veldonderzoek in district West – 2019/2 Copy
Hoe het was De Huitebuersterbûtenpolder was al vóór de afsluiting verkaveld en begroeid. Er lagen (en liggen nu nog steeds) strandwallen of oude Zuiderzeeduintjes. In het Fries ook wel bekend als 'ouwers'. De rest van het onderzoeksgebied behoorde tot de Sudersee. Het betrof vooral kale zandplaten...
Lees verder