maandag 18 mei 2020

Eksperimint foar balâns op wenningmerk yn noardeastlik Fryslân

Eksperimint foar balâns op wenningmerk yn noardeastlik Fryslân
De provinsje Fryslân en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hawwe mei-inoar ôfspraken makke oer de wenningbou yn de regio Noardeast-Fryslân foar de...
Lees verder

Winner online talintejacht MartiniPlaza bekend
Op 3 april lansearre MartiniPlaza in online talintejacht. Elkenien dy't de stjerren fan de himel sjongt of op prachtige wize in ynstrumint bespylje kin, waard oproppen mei te dwaan. De
Lees verder

De midden fan Fryslân: Eagum
No't it sa stadichoan dúdlik wurdt dat wy de simmerfakânsje yn ús provinsje trochbringe meie, is it fansels de muoite wurdich om ek de lytse plakjes te besjen. Wat kilometers
Lees verder

Alde
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Waarpraatsje: Waarme wike
DE JOUWER – It wie in kreas wykein mei sneon mear bewolking as sinne, mar mei snein mear sinne as bewolking. Wy krije no in waarme wike, mar moandei sit
Lees verder

Pakes comeback (13)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Goemoarn. Ha jim lekker koest? Moai dat jim ek al wer warber binne. Mar Douwe sjocht wol wat bleek om 'e noas. Wolst
Lees verder

Fernijing brêgen Koarnwertersân kin begjinne
De fernijing fan it kompleks brêgen en slûs yn Koarnwertersân kin begjinne yn 2022. It ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat en de provinsje Fryslân slute dêrfoar in Bestjoersoerienkomst....
Lees verder

Frysk Museum organisearret online rûnliedings en minykolleezjes
Thús yn isolaasje nimt it Frysk Museum besikers mei nei de bysûndere ferhalen fan de kolleksje. It museum en LF2028 hawwe de hannen yninoar slein om alle woansdeis om 15.00
Lees verder