zondag 3 mei 2020

Gemeente de Friese Meren: Bedieningstijden bruggen en sluizen per 1 mei

Bedieningstijden bruggen en sluizen per 1 mei
De bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn in heel Fryslân met ingang van vrijdag 1 mei aangepast, namelijk van 9.00 tot 19.00 uur. Voor onze gemeente betekent dit dat we voorlopig weer de normale bedieningstijden hanteren. In Fryslân trekken provincie en gemeenten hierin gezamenlijk op. Met...
Lees verder

De raad vergadert digitaal op 13 mei 2020
De gemeenteraad van De Fryske Marren komt op 11 mei op digitale wijze bij elkaar om over de agendapunten te spreken. Het gaat dan alleen om het hebben van een debat. Zeer waarschijnlijk zal er nog geen besluitvorming kunnen plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 uur. U kunt het debat via de...
Lees verder

Heeft uw sociale en/of culturele amateurclub hulp nodig?
Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel veranderd in het openbare leven. Ook het culturele veld wordt hierdoor geraakt. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 september, maar ook repetities en samenkomsten zijn niet meer toegestaan. Gemeente De Fryske Marren betreurt het als sociale en/of...
Lees verder