donderdag 21 mei 2020

Leeuwarder Courant: Buiten zijn is het beste corona-medicijn

Buiten zijn is het beste corona-medicijn
DEN HAAG -

Buiten zijn lijkt een belangrijk medicijn tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen is er substantieel lager dan binnen.

Lees verder

Leeuwarden: Marrekrite is financieel 'te gezond'
LEEUWARDEN -

Recreatieschap Marrekrite zit er financieel bijzonder warmpjes bij. Leeuwarden wil de reserves afromen, zodat gemeenten geld terug krijgen.

Lees verder

Popmuziek is geobsedeerd door het eigen erfgoed: pleidooi voor de schok van het nieuwe
LEEUWARDEN -

Van tributebands tot uitgebreide deluxe-heruitgaven: popmuziek lijkt geobsedeerd door het eigen erfgoed. Goed, slecht, onvermijdelijk of alledrie? Een pleidooi voor de schok van het nieuwe.

Lees verder

Aandacht voor laagfrequent geluid transformatorstation
BURGUM -

Het onderwerp laagfrequent geluid wordt meegenomen in het advies van de regio over de mogelijke komst van een groot transformatorstation naar Burgum.

Lees verder

Wie bekommert zich om de nalatenschap van kunstenaars?
LEEUWARDEN, GRONINGEN, ASSEN -

Musea hebben geen ruimte om complete nalatenschappen van kunstenaars te bewaren. Archieven nemen doorgaans alleen de papieren onderdelen op. Atelier-nalatenschappen raken zo verweesd, vreest directeur Bert Looper van Tresoar.

Lees verder

De politie moest in Friesland veel vaker in actie komen voor cybercrime
LEEUWARDEN -

Cybercrime is in Friesland ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen, zo blijkt uit het rapport Jaarverantwoording politie 2019.

Lees verder

Nieuwe Bolswarder club stelt zondagvoetbal een jaar uit
BOLSWARD -

In Bolsward wordt na de zomer toch geen prestatievoetbal op zondag gespeeld. De nieuwe club BlauwRood '20 die volgende week officieel wordt opgericht heeft nog geen kleedkamers en kantine.

Lees verder

Toch 150 extra woningen voor Tytsjerksteradiel
BURGUM -

Tytsjerksteradiel mag toch 150 extra woningen bouwen als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de aanleg van de Sintrale As. Dit maakte wethouder Gelbrig Hoekstra dinsdagavond bekend.

Lees verder