dinsdag 5 mei 2020

Leeuwarder Courant: Kom winkelen of blijf thuis? Steeds meer onduidelijkheid over lockdown

Kom winkelen of blijf thuis? Steeds meer onduidelijkheid over lockdown
LEEUWARDEN -

Blijf Thuis! Kom winkelen! Mijd de winkelstraten! Neem verantwoordelijkheid! De boodschap tijdens de 'intelligente lockdown' waarin Nederland verkeert, wordt er niet duidelijker op.

Lees verder

FNP en SP willen opheldering kwestie bewindvoerders
HEERENVEEN -

De FNP in Heerenveen wil meer informatie over de overname van tientallen dossiers van bewindvoerder Elcx door Confidio in Drachten, waarover de Leeuwarder Courant recent publiceerde.

Lees verder

Toezichthouder Súdwest: 'Meer openbaarheid nodig tegen zorgfraude'

Toenemende zorgfraude baart de gemeentelijke toezichthouders van Súdwest-Fryslân zorgen. Zij pleitten in hun jaarverslag voor meer openbaarheid van hun eigen rapporten.

Lees verder

Toch feest op Bevrijdingsdag met kijkdozen en eetrally

Maandenlang was zo'n beetje half Nes en Akkrum ,,yn it spier" met het naaien van vlaggetjes. Heel veel gekleurde vlaggetjes. Ze waren op tijd af om vandaag in een fleurige lange sliert door de straten te wapperen als teken van verbinding op de Nationale Bevrijdingsdag. Maar zover is het niet gekomen. De 4500 vlaggen liggen in dikke hopen en in volgestouwde dozen opgeslagen in de Doarpskeamer. ,,Dit sil wachtsje moatte oant takom jier", zegt medeorganisator Hennie Sixma. ,,Wy kinne se no net mei in ploechje minsken ophingje."

Lees verder

Een videoboodschap van onze Canadese bevrijders: 'Het is geweldig om vandaag in gedachten bij jullie te zijn'

Alle festiviteiten rond de 75-jarige bevrijding zijn vanwege het coronavirus afgezegd. Ook het bezoek van de vijf Canadese veteranen aan Friesland gaat niet door.

Lees verder

'Sikke Skeer' in de onderduik: 'Dat onbeschrijfelijke gevoel van die bevrijding, dat ervaar je nooit weer'
DRACHTEN -

Roel Oostra, alias Sikke Skeer, dook onder en werd later schouwburgdirecteur.

Lees verder

Vrijheidsbeeld in New York: Baken van hoop
NEW YORK -

Het Vrijheidsbeeld – Liberty Enlightening the World – in New York is misschien wel het beroemdste standbeeld ter wereld. Maar symboliseert het nog steeds die zo gewenste vrijheid?

Lees verder

Bekijk de sporen die herinneren aan de Joodse gemeenschap van Franeker

Vergeleken met steden zoals Leeuwarden of Sneek of met Gorredijk heeft Franeker door de eeuwen maar een kleine joodse gemeenschap gekend. In 1941 woonden er 24 Joden. Slechts een enkeling overleefde de oorlog.

Lees verder