vrijdag 1 mei 2020

Provinsje Fryslân: Reddingskrediet voor Thialf

Reddingskrediet voor Thialf

Thialf krijgt extra financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van de financiële problemen. Als de gemeenteraad en Provinciale Staten instemmen met het reddingskrediet, stelt de provincie € 2 miljoen en de gemeente Heerenveen € 991.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om uit te putten tijdens de herstelperiode.

Lees verder

Franeker scheepswerf bouwt duurzaam inspectieschip

De bouw van een nieuw inspectievaartuig voor Provincie Fryslân is voor € 1,625 miljoen gegund aan Scheepswerf Talsma in Franeker. Het gaat om een volledig elektrisch schip met een lengte van ruim 15 meter. "Een innovatief product en goed voor de economie.

Lees verder

Hoger beroep om ganzenschade

De provincie Fryslân gaat in beroep in zes zaken rondom de tegemoetkoming van ganzenschade. Zij is het niet eens is met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 13 maart jl. waarin de beroepen van de zes boeren tegen hun tegemoetkoming in de ganzenschade gegrond is verklaard.

Lees verder

Nieuw Taalkado voor ouders in Fryslân

Vanaf deze week krijgen ouders een nieuw vrolijk Taalkado van de provincie Fryslân als zij geboorteaangifte doen bij een deelnemende Friese gemeente.

Lees verder

Onderzoek naar reisgedrag Friezen

Provincie Fryslân start op woensdag 29 april met het onderzoek naar het effect van de coronamaatregelen op het reisgedrag van Friezen. Momenteel is er een kwart tot een derde minder verkeer op de weg en ook het openbaar vervoer zit nog voor 5 à 10% vol. Doel van het onderzoek is om de impact van de coronamaatregelen inzichtelijk te krijgen. 

Lees verder

Provincie Fryslân en Kansfonds lanceren 'Fûns Lok op ien'

Vanaf 1 mei 2020 kunnen maatschappelijke organi­saties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het 'Fûns Lok op ien'. Kansfonds en de provincie Fryslân werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Lees verder

Start zwemseizoen 2020

Op 1 mei start het zwemseizoen. Jaarlijks wijst provincie Fryslân de officiële zwemwaterlocaties aan.

Lees verder