zondag 28 juni 2020

ensafh: Besprek Lippebiter Fan L. Gedichten / Lippenbijter van L. fan Anne Feddema

Besprek Lippebiter Fan L. Gedichten / Lippenbijter van L. fan Anne Feddema
Lippebiter Fan L. Gedichten / Lippenbijter van L. is de nieuwe bundel van de Friese beeldend kunstenaar en dichter Anne Feddema. Er gaat een bloemlezing uit de eerste vier bundels aan de nieuweling...
Lees verder

Teleks: Minister Slob stjit Tresoar ôf, mar finansjele stipe bliuwt
Minister Arie Slob draait de jildkraan foar it Frysk Histoarysk en Letterkundich sintrum Tresoar net ticht. Dat seit er op Keamerfragen fan CDA'ers Harry van der Molen en Lenny...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Wa springt?
Fan it Poalse regear kin in soad sein wurde, mar net dat se gjin ynteresse foar literatuer hat. Sa is der okkerdeis in oekaze útgien dy't derop delkomt dat de nasjonale literatuer ta is oan in...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Paradysfûgel
De wrâld online wurdt hieltyd grimitiger en wurdst der net bepaald fleuriger fan ast dêr omspaanst. Achter alle hoeken stiet in 'komplot' en elts nijsberjocht hat in dûbele boaiem. Der is...
Lees verder

Besprek 'Fjoertoer yn it wâld' fan Arjan Hut
Tin as in debút-chapbook is er, de fyfde poëzybondel fan Arjan Hut: noch gjin fiiftûzen wurden. Mar dat hat neat te krijen mei de strange wurdsunigens fan it objektivisme of mei de snoeide rigels fan...
Lees verder