dinsdag 30 juni 2020

Gemeente Weststellingwerf: Start inventarisatie reclamebelasting 2020

Start inventarisatie reclamebelasting 2020

Voor het hebben van een openbare aankondiging in Wolvega die vanaf de openbare weg zichtbaar is, betalen ondernemers sinds 1 januari 2016 reclamebelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf en wordt gebruikt voor evenementen en activiteiten in Wolvega. Vanaf woensdag 1 juli 2020 worden de openbare aankondigingen geïnventariseerd voor de aanslagen in 2020. Dit betekent dat er onder meer foto's worden gemaakt vanaf de openbare weg. De inventarisatie vindt plaats in opdracht van de gemeente Weststellingwerf.

Lees verder

Weststellingwerf doet oproep aan Tweede Kamer over financiële tekorten

Op donderdag 2 juli vindt van 13.00 tot 15.30 uur een overleg plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van BZK. Tijdens dit overleg staan de gemeentefinanciën op de agenda. Bestuurders uit het hele land willen duidelijk maken dat bij veel gemeenten financiële problemen aan de orde zijn. Tekorten in het sociaal domein, de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds en de financiële gevolgen van de corona-crisis leiden tot tekorten.

Lees verder

Gemeente Weststellingwerf verwijdert nesten eikenprocessierups

De eikenprocessierups is ook dit jaar weer in veel bomen in onze gemeente te vinden. Gespecialiseerd bedrijven verwijderen in opdracht van de gemeente zo snel mogelijk de aangetroffen nesten met een speciale stofzuiger.

Lees verder