maandag 1 juni 2020

In nije Pinksterbeweging

In nije Pinksterbeweging
Skôging In nije pinksterbeweging, sa soe men de pinkstergroetaksje wol neame kinne, dy't al hiel wat jierren troch de protestantse gemeente te Goutum c.a. holden is. As in tige positive
Lees verder

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40
(N)ea nei de kapper Kollum Ferline 'e wike wiene ús heit en men sechstich jier troud. Se binne aldergelokst goed sûn en noch hieltyd byinoar. Nei myn suster bin ik
Lees verder

Pakes comeback (21)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: Hy is helemaal oerstjoer en hy hoest de hele tiid. Pake: Och, no, fan in bytsje hoastjen giet it stumper wier net dea.
Lees verder

Laurent-David Garnier hâldt residinsje yn keunsthûs SYB
De Frânske keunstner Laurent-David Garnier wurket mei stoffen dy't ferdampe, dy't flechtich en net taastber binne en makket dêr komposysjes mei dêr't de besiker him yn bewege en ûnderdompelje kin.
Lees verder

Fjouwer nije aventoeren fan Tomke
By de Afûk binne fjouwer nije rigeboekjes fan Tomke ferskynd. Foar alle seizoenen hat Geartsje Douma in moai ferhaal op rym skreaun. Luuk Klazenga soarge foar de oansprekkende yllustraasjes. De
Lees verder

Mûlkapkes ferplichte: wat docht de kondukteur?
It is mei gesichtsbedekking in bytsje as mei it tredde remljocht yn 'e auto: earst wie it ferbean, no is it ferplichte. Wa't yn 'e trein of yn 'e bus
Lees verder

Untfierd Limburchsk jonkje nei 42 dagen befrijd
In trettjinjierrich mantsje út Genk hat 42 dagen lang ûntfierd west. Utsein de slachtoffers fan Marc Dutroux is it de langste perioade fan ûntfiering yn 'e Belgyske skiednis. Belgyske...
Lees verder

Terrassen wer iepen
Fan 'e middei om tolve oere mochten de Fryske terrassen wer iepen. De feilichheidsregio Fryslân stiet dat no wer ta. Fan healwei maart ôf wie de horeka ferplichte ticht, om
Lees verder