vrijdag 19 juni 2020

Leeuwarder Courant: De wolf keare út Fryslân: wa is nayf?

De wolf keare út Fryslân: wa is nayf?

Woansdei wiene wy tsjûge fan de grutste kolder yn dizze bestjoersperioade fan Provinsjale Steaten oant no ta. In rjochts blok wol de wolf út Fryslân wei hâlde. Yn it foar oppere Marten Dijkstra fan de VVD dat der in stek om Fryslân hinne moat (Nieuwe Oogst, 7 febrewaris 2020). Fan 'e Lemmer oant en mei Lauwerseach. Sjogge jo it al foar jo?

Lees verder

Elske Schotanus en it Fryske Facebook-feuilleton. No as boek
HEARRENFEAN -

Elske Schotanus naam ferline jier in lytse groep fan har Facebook-freonen mei yn in ferhaal. Alle dagen in stikje. It feuilleton is no útjûn yn in boek: De Raven.

Lees verder

Dwers | Lied de needklok

Rjocht breidzje wat krûm is, deputearre Sietske Poepjes hat it der as ús taalskipper mar drok mei. No wer mei de folder foar orgaandonaasje, dy't yn alle mooglike talen beskikber is, mar net yn it Frysk.

Lees verder

Symen Shorttrack: met heel zijn ziel

Hij wordt de Aartsvader van het Friese shorttrack genoemd. Zeg Symen Shorttrack en generaties Friese schaatsers wijzen naar de Goutumer koeienboer die aan de wieg stond van het internationale schaatsdiscipline.

Lees verder

Tryater gaat op zoek naar waar Friezen echt gelukkig van worden en maakt 'grutste geloksgedicht oait'
LEEUWARDEN -

Waar worden Friezen nou echt gelukkig van? Tryater gaat de komende maanden in Friesland op onderzoek uit.

Lees verder

Toekomst Landschapsbeheer veiliggesteld met bestuurlijke fusie It Fryske Gea
BOAZUM -

De toekomst van Landschapsbeheer Friesland is veiliggesteld. De stichting wordt als afgeslankt zelfstandig onderdeel aangekoppeld bij vereniging It Fryske Gea.

Lees verder

Corona zit 'De Tocht' dwars: jaar uitstel
LEEUWARDEN -

Leeuwarden De musical De Tocht wordt een jaar verschoven en vindt plaats in oktober 2022. Corona zit de miljoenenproductie nu toch in het vaarwater.

Lees verder

Balk met inscriptie uit 1614 gevonden in stadhuis Bolsward

Bij de verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward is in een van de balken van de zolder boven de raadzaal de tekst gevonden die stadstimmerman Abraham Jacobs daarin kerfde tijdens de bouw in 1614.

Lees verder