vrijdag 5 juni 2020

Leeuwarder Courant: Hilda Talsma skriuwster Frysk kadoboek: 'Ik moat mysels wer hielendal op 'e nij útfine'

Hilda Talsma skriuwster Frysk kadoboek: 'Ik moat mysels wer hielendal op 'e nij útfine'
WARTEN -

Skriuwster Hilda Talsma (1971) libbet mei har famylje yn Warten oan it wetter en tusken har bisten. Sa frij as in fûgel. Foar takom jier mei se it Fryske kadoboek 2021 meitsje. Dan wurdt se fyftich én sit se tsien jier yn it fak. ,,Alles komt hiel moai by mekoar.''

Lees verder

Blijham

In alle vroegte mochten we gisteren het Fries Museum in. Om met een klein groepje Oog in oog met oorlog te zien, de tentoonstelling die bedoeld was voor 75 jaar bevrijding.

Lees verder

Gruttobelang inzet in rechtszaak vliegveld
LISSABON -

Met een rechtszaak wil de Portugese vogelbescherming de aanleg van een vliegveld bij Lissabon voorkomen. Het bedreigt de grutto.

Lees verder

69 meter lange brugliggers per boot van Kootstertille naar Limburg

Het is de bedoeling dat acht 69 meter lange geprefabriceerde brugliggers op 11 en 12 juni worden gemonteerd voor de havenbrug in Wanssum, in Limburg. Daarvoor moeten ze eerst via het water vanuit de insteekhaven van Haitsma Beton uit Kootstertille komen.

Lees verder

In de bus

Galeries konden gewoon open blijven tijdens de lockdown. Vele deden dat ook, of beperkten zich - voor de zekerheid - tot bezoek op afspraak.

Lees verder

Schrieversronte ôfknypt

Yn de foarige Dwers (22-5) hie ik it oer de drege striid dy't de provinsje hieltyd mar wer fiere moat om it ryk oan it ferstân te bringen dat it syn ferantwurdlikheid foar it Frysk nimt.

Lees verder

Harlingen biedt getroffen horeca meer ruimte
HARLINGEN -

Om lucht te geven horeca-ondernemers verruimt Harlingen tijdelijk de terrassen. Ook wordt 'horecaplein' Grote Bredeplaats tijdelijk autoluw gemaakt.

Lees verder

Bijzondere bijstand mogelijk bij uitvaart in coronatijd
LEEUWARDEN -

Mensen die door de coronacrisis voor bijzondere of extra kosten rond een uitvaart komen te staan, kunnen soms aanspraak maken op bijzondere bijstand.

Lees verder