vrijdag 19 juni 2020

Pakes comeback (31)

Pakes comeback (31)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Mar sjoch no ris. Dat beteart hielendal ferkeard. Dy âldere frou dêre… dat sil de eigener fan dy taks wol wêze, dy giet
Lees verder

Soad omtinken foar lekskoaierij op it Frysk
Juster joech It Nijs omtinken oan de stjalpweach fan lekskoaierige gjalpen oer Friezen en de Fryske taal dy't tiisdei op Twitter delstoarte. It stik is ôfgryslike faak lêzen, it meast
Lees verder

Dichter fan Fryslân by middelbere skoallen lâns
Wêrom kinne literatuer en poëzy sa moai wêze? De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, jout it antwurd yn in literêr lesprogramma. Dat hat er spesjaal makke foar it fuortset
Lees verder

Musk en Grimes meie bern net X Æ A-Xii neame, wol X AE A-Xii
Sakeman Elon Musk (48) en sjongeres Grimes (32) meie harren bern net X Æ A-Xii neame. Ut dokuminten dy't yn hannen binne fan ferskate Amerikaanske media docht bliken dat de
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Stadichoan minder ritich
DE JOUWER – Near, driigjende loften en sa út en troch (wat) rein. Dat wie yn Fryslân it simmerske byld fan tongersdei. Fan freed ôf wurdt it stadichoan wat stabiler.
Lees verder

Gearwurking foar it Fryske lânskip
Feriening It Fryske Gea en Stichting Landschapsbeheer Friesland hawwe besletten om fan 1 jannewaris 2021 ôf yntinsyf gear te wurkjen. It Fryske Gea skeakelet Landschapsbeheer tenei yn foar...
Lees verder

Pakes comeback (32)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Och heden, no sitte se mei de achtereinen oan elkoar fêst. Se wolle allebeide in kant út, mar dat slagget fansels net. Pake:
Lees verder