donderdag 4 juni 2020

Provinsje Fryslân: Militaire laagvliegroute boven Fryslân geschrapt

Militaire laagvliegroute boven Fryslân geschrapt

De militaire laagvliegroute, die deels over Fryslân gaat en ruweg van Anjum via Drachten naar Meppel loopt, wordt geschrapt.

Lees verder

Geen zonneparken meer op landbouwgrond

Ondernemers die in Fryslân een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, moeten hun plannen in de ijskast zetten. Vorige week woensdag besloten Provinciale Staten dat deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden. De provincie wil de aanleg van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de landbouw. Het verbod geldt vanaf woensdag 3 juni 2020.

Lees verder

2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten

Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,5 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar. Aanvragen kan via www.fryslan.frl/monumenten.

Lees verder

Dit jaar geen snelvaren Burgumer Mar

De proef met snelvaren op de Burgumer Mar gaat in 2020 niet door. De provincie heeft dit besloten vooruitlopend op een uitspraak van de rechter. Deze uitspraak was al verwacht, maar is door de coronacrisis vertraagd. Mocht later een positieve uitspraak volgen, dan kan de proef in 2021 alsnog doorgaan.

Lees verder

Aanbesteding busconcessie voorlopig uitgesteld

Er is meer tijd nodig voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022-2032). Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Vervoerders worden hard geraakt door de coronacrisis. De verwachting is dat deze bedrijven op dit moment terughoudend zijn met het inschrijven op de aanbesteding. De aanbesteding van de busconcessie is daarom voorlopig uitgesteld.

Lees verder

Nieuw akkoord over zeehondenopvang start vandaag

De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen. Dat staat in het eerste Zeehondenakkoord dat vandaag is ondertekend.

Lees verder

Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio's door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

Lees verder