dinsdag 30 juni 2020

Provinsje Fryslân: Minister en Gedeputeerde tekenen Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

Minister en Gedeputeerde tekenen Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

Het vernieuwen van de bruggen en verruimen van de sluis bij Kornwerderzand kan van start. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (provincie Fryslân) hebben hiervoor vandaag de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend. Jarenlange voorbereiding is hieraan vooraf gegaan.

Lees verder

Circulaire ambities vertaald naar ontwerp nieuwe bediencentrale

Volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair. Zo laat de provincie Fryslân in Leeuwarden het nieuwe Swettehûs bouwen. Deze bediencentrale zal in de toekomst veertig bruggen bedienen. Vanmiddag werd het ontwerp gepresenteerd. Bouwgroep Dijkstra Draisma start in november met de bouw, eind volgend jaar is het klaar.

Lees verder

Ira Judkovskaja Koninklijk onderscheiden

In Leeuwarden is vanmiddag artistiek directeur van Tryater Ira Judkovskaja benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok reikte de versierselen uit tijdens de afscheidsbijeenkomst van Judkovskaja in het Tryater-gebouw.

Lees verder

Anderhalvemeter-regeling 13 juli open voor toerismesector

Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie.

Lees verder

Initiatieven gezocht die biodiversiteit verbeteren

Initiatiefnemers met goede ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen van 17 augustus tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren.

Lees verder

Noord-Nederland blijft investeren in wetenschappelijke kennis over de gevolgen van krimp

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken deze verlenging mogelijk. 

Lees verder

Cijfers Friese bevolkingsprognose bekend

De cijfers van de Friese bevolkingsprognose 2020 zijn bekend. Deze cijfers zijn verwerkt in een factsheet. Later in het jaar volgt een dashboard waarin, zo mogelijk, de  gevolgen van de coronacrisis zijn verwerkt.

Lees verder