woensdag 10 juni 2020

Provinsje Fryslân: Nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha geopend

Nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha geopend

Vandaag opende gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder de gerenoveerde sluis en nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha. De bijna 85 jaar oude ophaalbrug is in zijn geheel vervangen. De sluiswanden zijn vernieuwd door middel van nieuw metselwerk en op de bovenste laag zijn de oorspronkelijke stenen gelijmd. De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart en 15 mei jl. is de brug en sluis weer in gebruik genomen.

Lees verder

Viering 75 jaar bevrijding Schiermonnikoog live op Omrop Fryslân

Schiermonnikoog is het laatste stukje Nederland dat 75 jaar geleden op 11 juni is bevrijd. Omrop Fryslân staat er op deze dag bij stil met een bijzondere TV uitzending vanaf het eiland. Hierin doen ooggetuigen en betrokkenen hun verhaal, worden bijzondere filmbeelden getoond uit oorlogstijd en is er speciaal voor deze gelegenheid geschreven muziek. Thema van de uitzending is 'Gedenken en verzoenen.' Speciale gasten in het programma zijn minister van Defensie drs. A. Bijleveld, commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en burgemeester I. van Gent.

Lees verder

Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Lees verder

Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

Lees verder

Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

De provincie Fryslân zet 5 miljoen euro extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat gebeurt met het herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen.

Lees verder

Bloeizones in Fryslân kunnen ontkiemen en groeien

Vandaag heeft provincie Fryslân een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld om van Fryslân een 'Bloeizone' te maken. Officieel heet dit een 'Blue zone', in Fryslân noemen we dat een 'Bloeizone'. 

Lees verder

Eind dit jaar besluit over plannen Skieding

Het veiliger maken van De Skieding (N358) tussen de A7 (Frieschepalen) en Surhuisterveen komt dichterbij. De provincie Fryslân neemt tijd om de zienswijzen die zijn ingediend op het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan zorgvuldig te behandelen. Dat geldt ook voor de lopende gesprekken over het verwerven van grond en vastgoed. 

Lees verder