dinsdag 23 juni 2020

Provinsje Fryslân: Vismigratierivier met hergebruik grond

Vismigratierivier met hergebruik grond

Wie over de Afsluitdijk rijdt, ziet in het IJsselmeer bij Kornwerderzand schepen in de weer met bulten grond. Het zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Westflank (westoever) van de Vismigratierivier en een aangrenzend natuureiland van Windpark Fryslân.

Lees verder

Onafhankelijk onderzoek zonnepanelen Thialf

Er komt op korte termijn een extern onderzoek naar de zonnepanelen op het dak van Thialf. De aandeelhouders, provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, hebben dit in goed overleg met Thialf besloten. Aanleiding is het afschakelen van de zonnepanelen op vrijdag 29 mei jongstleden. Dat was een recente eis van de verzekeraars.  

Lees verder

Leeuwarden kiest voor centrale brugbediening

De Palmabrêge in Wergea en de Tútse- en Gallebrêge bij Grou zijn overgegaan naar bediening op afstand vanuit de provinciale centrale in Leeuwarden. De komende vier jaren volgen er nog acht in de gemeente Leeuwarden. Pauzes en tolgeld zijn op deze bruggen afgeschaft. Op die manier kunnen we alle watersporters en de beroepsvaart gastvrij in Fryslân ontvangen.

Lees verder

Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro  haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

Lees verder

Afvalbedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst

Het afvalbedrijf Van der Galiën uit Kootstertille wordt per direct onder verscherpt toezicht geplaatst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen uit de milieuvergunning en andere voorschriften. Zodra het afvalbedrijf zes maanden achter elkaar geen overtredingen pleegt, verdwijnt het verscherpt toezicht.

Lees verder

Meer oog voor de Friese bodem

De komende vier jaar zet Fryslân extra in op een gezonde bodem. Hierbij kijkt de provincie breder naar bodem dan alleen naar de sanering van verontreinigde grond. Deze verbreding betekent dat Fryslân naast de inzet op de chemische bodemkwaliteit (bodemsanering) ook investeert in de biologische en fysische aspecten van bodem, kortom de bodemgezondheid.

Lees verder

Huisartsen in Fryslân kunnen opnieuw subsidie aanvragen

De tweede ronde van de subsidieregeling 'Bouw of verbouw huisartsenpraktijken Fryslân' gaat op 1 september van start. In deze laatste ronde stelt de provincie het overgebleven bedrag van 311.000 euro beschikbaar aan huisartsen, die plannen hebben om hun bestaande of nieuwe praktijk te (ver)bouwen.

Lees verder