woensdag 1 juli 2020

Gemeente de Friese Meren: Overzicht en duidelijkheid in het nieuwe omgevingsplan

Overzicht en duidelijkheid in het nieuwe omgevingsplan
Vanaf 1 januari 2022 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert alle wetten voor de fysieke leefomgeving, én bepaalt dat de gemeente straks veel invloed heeft op de regels over de fysieke leefomgeving. Daarvoor krijgen gemeenten een nieuw instrument: het omgevingsplan. Inwoners...
Lees verder

Nieuwe noodverordening COVID-19 1 juli 2020
Vandaag gaat de nieuwe 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân' in, geldend voor alle Friese gemeenten. Deze treedt op 1 juli in werking en vervangt de noodverordening van 15 juni. De tekst van de regelgeving vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, en op www.overheid.nl...
Lees verder

Vraag nu de jaarlijkse subsidie voor 2021 aan
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om de jaarlijkse subsidie voor 2020 aan te vragen. Deze jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.
Lees verder