maandag 6 juli 2020

Gemeente Heerenveen: Enquête Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noordoost

Enquête Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noordoost
In verband met het coronavirus zijn de mogelijkheden voor een bijeenkomst op dit moment beperkt. Met de video en het informatieboekje hopen we dat u toch een goed beeld heeft kunnen krijgen van het schetsontwerp voor de gebiedsontwikkeling van Klaverblad Noordoost.Wij vragen middels onderstaande...
Lees verder

Beveiligd: Enqûete KNO
Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is. Het bericht Beveiligd: Enqûete KNO verscheen eerst op Gemeente Heerenveen.
Lees verder

Schadelijke planten
In ons land komen planten voor die schadelijk zijn voor hun omgeving, ze worden aangeduid als 'invasieve exoten'. Met exoot wordt een plant, dier of ander organisme bedoeld dat van nature niet in Nederland voorkomt. Invasief geeft aan dat ze schade toebrengen aan de natuur doordat ze inheemse...
Lees verder

Vragen en antwoorden Rotonde Heerenveen Midden
In de onderstaande vraag en antwoordlijst is geprobeerd op alle gestelde vragen in te gaan. Soms zijn vragen samengevoegd én soms is een vraag vanwege het persoonlijke karakter van de vraag niet meegenomen in de lijst. Is uw vraag nog niet (voldoende) beantwoord? Stuur uw vraag of opmerking dan...
Lees verder