maandag 13 juli 2020

Gjin moreel mar in barmhertich universum

Gjin moreel mar in barmhertich universum
Oertinking by Markus 5:21-43 As men it evangeelje fan Markus lêst, liket it wol as soe it better meitsjen fan minsken en it fertellen dat God harren de sûnden ferjûn
Lees verder

Drylts
Toeristyske tip Drylts, moai stedsje dêr oan de Geau. It nijsgjirrich feit docht him foar dat yn in soarte fan trijehoek in oantal bysûnderheden stean op it mêd fan kultuer,
Lees verder

Plannen Greidhoekekatedraal Lollum
De Stichting Greidhoekekatedraal hat ôfrûne wike yn de eardere Grifformearde tsjerke fan Lollum syn plannen presintearre foar in goeie fjirtich neiste buorlju, frijwilligers en oare belutsenen....
Lees verder

Alde
Sjoch it berjocht oer de Tsjerkwerter flearmûzekoloanje.
Lees verder

Waarpraatsje: Rêstich simmerwaar
DE JOUWER – It wie in wykein mei noflik simmerwaar. Op de measte plakken bleau it, sa goed as, drûch en de sinne wie der geregeld by. Moandei wurdt ek
Lees verder

Taalfertutearzing
Ynstjoerd Yn in "commentaar" yn de LC fan 9 july pleitet Erwin Broers tsjin it feringelskjen fan de Nederlânske (lês Hollânske) taal yn de winkelstrjitten. Hy is bang dat ynkoarten
Lees verder

Flamingen hawwe har nocht fan asosjale Nederlânske toeristen
De Flaamske krante De Morgen hat it oer it foarm fan etnysk profilearjen: de plysje yn Knokke hâldt nammentlik in ekstra skerp each op jongelju dy't dúdlik út Nederlân komme: wite
Lees verder

Katalaanske minister wol 'frjemde taal Spaansk' minder op telefyzje
Der is tefolle Spaansk te hearren op 'e Katalaanske telefyzje. Dat is it betinken fan 'e Katalaanske minister fan kultuer Mariàngela Villalonga. Hja wiisde op 'e Katalaanske...
Lees verder